Project X Haren. Wie zal dat betalen?

  • 28 september 2012
  • 60 reacties
  • 43415 Bekeken


Toon eerste bericht

60 reacties

Elsevier.nl - Deense minister: ouders straffen voor slechte opvoeding
Elsevier.nl - Deense minister: ouders straffen voor slechte opvoedingKan iemand mij uitleggen waarom alleen ouders van immigrantenkinderen gestraft zouden moeten worden als ze hun kinderen niet goed opvoeden?

Lees ook de andere reacties eens mee............
Ongelovelijk zoveel rascisten onder de elsevierlezers.
maar toch ook enkele realisten!............


een andere reactie:

toch mooi om te zien dat iedereen weer
een mening heb over hoe het moet gaan
met mensen terug sturen enz.
maar de enige vergelijkbare rellen in Nederland
waren verleden jaar in het dorp Haren wat gesloopt
werd door jawel autochtonen Nederlanders
Badge
Bijgaand een link met een filmpje waarin Project X wordt bezien vanuit de media.

Argos-TV Medialogica: 'Project X', de media hebben het gedaan - Uitzending Gemist

De vraag die daarbij overheerst is de vraag of en in hoeverre de media het uit de hand lopen daarvan mede hebben veroorzaakt.

Tevens ontving ik van de Consumentenbond bericht van een nieuw soort verzekering tegen zinloos geweld.

Zinloos Geweld Verzekering | Consumentenbond  

Met de Consumentenbond ben ik van mening dat dit een verzekering is die niet is aan te bevelen. Naar mijn mening zegt de Consumentenbond dan ook terecht: ‘Je bent al slachtoffer van Zinloos Geweld en moet er ook nog eens zelf premie voor betalen, dit lijkt wel de omgekeerde wereld!’

Ook naar mijn mening is dit een soort van franjepolis waarvoor je geen premie wilt betalen. De vraag is ook of de makers van deze polis de goede naam van het verzekeringsbedrijf wel goed in het oog hebben gehouden. Veel van de schade-elementen zijn ook al langs andere wegen verzekerd zoals ziektekosten en arbeidsongeschiktheid 

Ik besluit dan ook maar met het ijzersterke commentaar van een van de reageerders onder het artikel:

‘Een Zinloze Verzekering. Je bent je geld al kwijt voor je beroofd wordt.’
Badge
Onder de volgende link schrijft het OM zelf het volgende:

Openbaar Ministerie - OM eist in hoger beroep onder andere storting in schadefonds Project X Haren

'De advocaat-generaal (OM) in Leeuwarden heeft vandaag in hoger beroep werkstraffen en deels voorwaardelijke celstraffen geëist tegen tien verdachten voor hun betrokkenheid bij de rellen in Haren op 21 september 2012. Tegen alle verdachten vorderde de advocaat-generaal ook een voorwaardelijke geldboete van €600 met als bijzondere voorwaarde het storten van €500 in een speciaal schadefonds. Het schadefonds is bedoeld om gedupeerde inwoners van Haren te compenseren.'

Einde citaat.

Tja, moeten we daar nu mee?

Zoals ik hier boven al in post 51 schreef over symboliek is het Openbaar Ministerie kennelijk zelf ook dol op symboliek.

Ik begrijp nu ook beter waarom ze doorgaans gekleed gaan in een zwarte jurk met een witte shawl. Vanwegde de symboliek dus.
Badge
Er is thans een veroordeling

Tien maanden cel voor Project X-rellen - Harener Weekblad
Badge
In post 3 van dit onderwerp schreef ik al het volgende:

Ook ik heb dit voorval natuurlijk op TV gevolgd. De laatste perikelen gingen over de Wet op de Privacy. Daar ben ik geen deskundige in maar heb persoonlijk als mening dat er een manier gevonden moet worden om de NAW-gegevens van de daders vrij te geven hetgeen bijvoorbeeld kan door het proces-verbaal op te vragen bij Justitie of in ieder geval met Justitie overleg te plegen.

Bovendien, het programma ‘opsporing verzocht’ doet niet anders dus waar hebben we het nog over? Die vraag kun je je ook stellen als de belastingdienst inkomensgegevens van vermoedelijke scheefwoners aan woningcorporaties verstrekt http://www.telegraaf.nl/overgeld/article20912674.ecehttp://www.telegraaf.nl/overgeld/125..._beboet__.html
  
Zelfde vraag als je de oproep van de politie bekijkt waarin ze op zoek zijn naar de makers van vuurwerkbommen.
NOS Nieuws - Politie zoekt makers vuurwerkbom

Nou, ik begon deze post met te constateren dat ik geen deskundige ben op Privacy-wetgevingsgebied maar als dit de uitkomsten zijn dan is er in mijn optiek sprake van een stukje juridisch broddelwerk wat zijn weerga niet kent. 

Einde citaat.

Inmiddels is erkend dat de Belastingdienst dit niet had mogen doen

Fiscus weer in de fout - DeOndernemer.nl

Citaat uit het Telegraafartikel:
'De Eerste Kamer moet nog wel met het plan instemmen. Het voorstel is omstreden, omdat de Belastingdienst niet zonde wetswijziging inkomensgegevens aan huisbazen en woningcorporaties mag doorgeven, maar daar ondertussen wel mee is begonnen.'

Ergo, hoe bedoelt u, juridisch broddelwerk die privacywetgeving? Tja ........ als je als overheid zo arrogant bent om te denken dat je bijdehanter bent dan anderen en bovenal dat wetten vooral voor anderen gelden dan kun je wel eens van een koude kermis thuis komen, zoals nu ook gebeurt.   
Badge
Onder de volgende link Project-X schade Haren vergoed door daders | Blik op nieuws staat het volgende citaat:

'Primeur
Het aantal mensen dat een vergoeding heeft gevraagd en gekregen is relatief klein omdat verzekeringsmaatschappijen veel van de schade al hebben vergoed. De symbolische waarde van de Regeling openlijk geweld, die het Schadefonds Geweldsmisdrijven uitvoert, is echter groot. Het was voor het eerst dat mensen met materiële schade door openlijk geweld een tegemoetkoming konden krijgen in de schade.'

Tjonge, jonge, heb ik het toch al die tijd helemaal verkeerd gezien. Het ging uiteindelijk dus om de SYMBOLISCHE waarde en niet om een reële poging om mensen schadeloos te stellen laat staan om de door verzekeraars uitgekeerde schade volledig te verhalen.

Tja ................ en zo kun je natuurlijk achteraf overal een put aan lullen.

Lang geleden schreef ik in dit item al dat dat potje h-e-l-e-m-a-a-l nergens op sloeg en dat blijkt dus nu ook het geval te zijn geweest. Maar ............ wel leuk verzonnen dat van die symbolische waarde.

Nog anders gezegd: Feitelijk hebben de daders helemaal geen straf gehad. Als ze de gevangenis in hadden gemoeten of een flinke boete hadden moeten betalen hadden ze én straf gehad én hadden ze nadien ook nog de niet verzekerde schade moeten betalen. Nu hebben ze alleen de niet verzekerde schade moeten betalen via dat rare potje. Sterker nog, hoewel ik niet in de keuken heb kunnen kijken sluit ik niet uit dat een slimme advocaat heeft kunnen redeneren dat juist door die rechterlijke veroordeling de schadevergoedingsplicht van zijn cliënt beperkt is gebleven tot alleen zijn bijdrage aan dat rare potje zodat de dader door zijn veroordeling én zijn straf heeft ontlopen én zijn schadevergoedingsplicht heeft beperkt.  

En die verhaalsactie van het Verbond van Verzekeraars dan? Tja, is ook als een nachtkaars uit gegaan. Had ik trouwens ook al voorspeld.   
 
Reputatie 1
Dat is een teleurstellend resultaat. Voor zowel de verzekeraars als de slachtoffers.

Vind jij dat de verzekeraars hier zelf achteraan hebben moeten gaan?
Badge
Beste Jelle,

De verzekeraars zijn(!) hier achter aan gegaan en wel door middel van het Verbond van Verzekeraars (zie mijn posts hierover in dit onderwerp).  De gehele verhaalsactie is echter als een nachtkaars uit gegaan hetgeen ik met zo veel woorden al had voorspeld. Hoewel ik natuurlijk slechts toeschouwer ben en dus geen inzage heb gehad in daadwerkelijke dossiers, heb ik grond van de informatie waarover ik wel beschik de volgende mening:

Zelden heb ik het in mijn praktijk meegemaakt dat zoveel partijen zo verschrikkelijk de fout in zijn gegaan:

- De wet op de privacy is in deze situatie een gedrocht gebleken. Het doet mij sterk denken aan de vliegtax van weleer. Die werkte ook zo goed.
- De daders hebben hun straf ontlopen dankzij(!) hun veroordelingen.
- De daders heben hun civiele aansprakelijkheid waarschijnlijk gedeeltelijk ontlopen dankzij(!) hun veroordelingen.
- De strafrechter is op de stoel van de aansprakelijkheidsdeskundige gaan zitten met een exact averechts gevolg.
- Je kunt mij niet wijsmaken dat de verzamelde bedragen in dat rare potje exact en precies dat schadebedrag bevatte dat exact genoeg was om de niet verzekerde
   schade te betalen. Waarschijnlijk lopen er nog een paar schadelijdende partijen rond die niet gecompenseerd zijn geworden.
- De regeling verhaalsrechten van artikel 6:197 BW, waarin ook met name artikel 6:166 BW is opgenomen, is ook in deze situatie een gedrocht gebleken waardoor
  verhalende verzekeraars hun gesubrogeerdheid niet in klinkende munt hebben kunnen omzetten.  **

Ter illustratie van het bovenstaande dit artikel Ministerie claimt 'alle schade' van Project X Haren verhaald te hebben op de daders - Harener Weekblad
welk artikel suggereert dat dankzij dat potje alle schadelijders schadeloos zijn gesteld. Dat moge dan zo zijn maar die schade hadden de daders civielrechtelijk toch al moeten betalen. Blijft over de vraag wat daarnaast dan hun straf is geweest. Wel kan wellicht verdedigd worden dat door dit potje schadelijders verder geen moeizame civielrechterlijke acties meer hebben hoeven opstarten naar kale kikkers toe waar bij het slecht veren plukken is. Als je voorstander bent van die uitleg dan krijg je van mij gelijk. 

** Een aansprakelijkheidsdeskundige begrijpt exact wat ik hier bedoel maar voor diegenen die dat niet zijn even wat uitleg. Bij de invoering van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek in 1992 zijn diverse aansprakelijkheden aanzienlijk verruimd. De wetgever heeft destijds echter in zijn onmetelijke wijsheid overwogen dat regresnemers daar niet van mochten profiteren.  Daarom heeft men een apart wetsartikel (artikel 6:197 BW) gemaakt waarin met zoveel woorden is bepaald dat betaald hebbende en verhaal zoekende verzekeraars niet van die verruimde aansprakelijkheden mochten profiteren.  Één van die verruimde aansprakelijkheden was artikel 6:166 BW waarin staat dat als een groep in vereniging schade veroorzaakt je uit die groep 1 mededader kunt plukken die dan verplicht is om de schade in zijn geheel te betalen (hoofdelijke aansprakelijkheid) en daarna die schade voor hun deel maar weer moest verhalen bij zijn companen in het kwaad.

Reageer