Privacy in ruil voor korting?

  • 4 april 2014
  • 3 reacties
  • 852 Bekeken

Reputatie 1
Het was een 1 april-grap van De Nederlanden van Nu, de online-dochter van Generali. Via een 'Social Checker' zou de verzekeraar je Facebook-account kunnen scannen en op basis daarvan je levensstijl bepalen. Die koppelde de Checker dan aan een korting tot wel 25%.

Zou jij privé-gegevens vrijgeven in ruil voor korting?

3 reacties

Badge +2
Nee. de vraag is alleen of ik niet al via cookies info geef en daar dan niets voor krijg.
GEEN APRIL-GRAP...........bij de GGZ is de privacy praktisch opgeheven!
Dus géén ruil voor korting, de verzekeraars krijgen het voor niks, door gesplitste gegevens achteraf weer samen te voegen.


Het CBS heeft schriftelijk verklaard, dat de deelgegevens van GGZ-patiënten, via meerdere databanken samengevoegd,  tot herleiding naar de individuele patiënt teruggebracht kunnen worden. "Wij kunnen dit, maar ónze medewerkers doen dit niet?"!


ZEMBLA:  'Verzekeraars schenden privacy GGZ-patiënten' - Nieuws.nl

Wat, denken jullie, wát precies zouden verzekeraars met herleidde GGZ-patiëntengegevens kunnen gaan doen?
GEEN  APRIL-GRAP -2-

Ook úw zorggegevens worden centraal opgeslagen in de zgn. DIS-database, onafhankelijk van uw wel/niet-toestemming voor de toegankelijkheid van uw patiëntendossier. DIS is een door de verzekeraars ingerichte gegevensverzameling waarmee (gepseudonimiseerd), vergelijkingen kunnen worden uitvgevoerd (Bench-mark-toetsing). In het al genoemde ZEMBLA-programma kwam naar voren, dat ook hier de anonieme gegevens uiteindelijk teruggevoerd kunnen worden naar behandelaars en patiënten, ondanks de privacy-regels!

Wat, denken jullie, wát precies zouden zorgverzekeraars met deze gegevens kunnen doen?
Hebben niet-GGZ-patiënten iets te verbergen? en maakt privacy hier minderuit?


http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Vertrouwelijkheid-DIS-data

Reageer