Nederlander loopt geld mis door zich suf te verzekeren


Nederlanders zijn bang om risico’s te lopen. Daarom verzekeren we ons suf. En hierdoor lopen we per jaar honderden euro’s mis. Dit schrijft de Telegraaf op dinsdag 29 mei.

Een voorbeeld: Veel Nederlanders kiezen niet voor het verhogen van het eigen risico van de zorgverzekering. Ondanks de flinke premiekorting die dit oplevert. De angst voor risico’s is groot. Terwijl bij een eigen risico van €500, met een korting van zo’n €250, het maximale verlies maar €250 is.

Wat vind jij?
Zijn wij in Nederland oververzekerd? Discussieer mee.

10 reacties

Ik persoonlijk vind niet dat ik oververzekerd ben.

In mijn zorgverzekering heb ik bewust niet gekozen voor het verhogen van het eigen risico. Over het grote geheel zal het een flinke besparing opleveren. In mijn situatie zal een hoger eigen risico waarschijnlijk komen als ik er geen geld voor heb. Daar zit ik niet op te wachten. Daarnaast zijn er bepaalde vergoedingen uit het basispakket gehaald die je nu zelf moet bijverzekeren via aanvullende modules of pakketten. Deze kosten komen er ook nog extra over heen, maar geeft je wel een (gedeeltelijke) vergoeding als je deze zorg nodig hebt.

Zou ik in de situatie zitten dat ik zelf genoeg draagkracht heb, dan zou ik waarschijnlijk ook bepaalde verzekeringen niet afsluiten en het voor eigen risico nemen. Aangezien dit niet het geval is denk ik dat het klopt dat je toch bang bent voor grote kosten te komen staan wanneer je iets niet verzekerd hebt. Helemaal in de tijd van de economische crisis. Mensen hebben niet veel te besteden en er wordt bespaard op verzekeringen die misschien toch wel van groot belang kunnen zijn mocht zich een schade voordoen. Als je alle dekkingen en voorwaarden van de verschillende verzekeringen en maatschappijen naast elkaar neerlegt kun je er zelf voor zorgen dat je verzekeringen afsluit die op elkaar aansluiten en je dus niet voor dubbele dekkingen betaalt.
Ik persoonlijk vind niet .... je dus niet voor dubbele dekkingen betaalt.


Het gaat natuurlijk ook verder dan alleen de zorgverzekering.. Ik rijd een auto uit 1996 en die heb ik nog wel beperkt casco verzekerd! Ik kan het op dit moment niet dragen om een ruit te vervange, bijvoorbeeld. Ik denk dat Leah hier wel een punt heeft.Zelf verzeker ik liever wat extra -dat ik dan niet zo veel hoef bij te betalen. Ik ben gewoon niet zo'n spaarder en mijn inkomen laat mij maar beperkte kosten dekken als ik ze ineens heb.Daarbij moet ik nog wel even zeggen dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon níet verzekerd heb. De kans op uitkering is, door alle fraude, gewoon te klein geworden. Dan maar géén smartphone en voor 5 tientjes een minder model terugkopen.
Reputatie 3
Hai Snotaap,

Welkom op Onderling.nl. Leuk dat je je mening geeft op Leah haar topic.
Misschien zijn er nog meer topics waar je een mening over hebt of over mee wilt praten.
Ik nodig je graag uit 😮
Badge +1
Ik vind zeker dat wij oververzerd zijn. Daar staan we ook om bekend in het buitenland.

Je kan beter de premie die je betaalt elke maand opzij zetten. Uiteindelijk heb je dan een mooi potje om onverwachte uitgaven te bekostigen.
Badge
Of we inderdaad oververzekerd zijn daar heb ik geen mening over omdat ik het domweg niet weet. Overigens is de mening van de Telegraaf hierover voor mij niet bepalend. Dat is ook maar de mening van één man. Zelf heb ik vijf fietsen maar die heb ik allemaal niet verzekerd. Wel heb ik dat ooit gedaan met de nieuwe elektrische fiets van mijn vader voor een jaar of drie omdat ik wist dat mijn vader daar minder zorgvuldig mee om zou gaan dan ik.Er is wat voor te zeggen om een hoger eigen risico te nemen op je basisverzekering als je althans nog redelijk gezond bent. Maar wees daar voorzichtig mee en weet wat je doet want, voor zo ver ik weet, vallen niet alle ziektekosten onder het verplichte eigen risico terwijl dit wel het geval is bij een vrijwillig eigen risico. Zo vallen niet onder het verplichte eigen risico:

- De huisarts. De zorg die hij voorschrijft, zoals geneesmiddelen en laboratoriumonderzoek, vallen wel onder het eigen risico voor zover de medicijnen door de

verzekeraar worden vergoed.- De zorg voor kinderen onder de 18 jaar.- Tandheelkundige zorg tot 22 jaar. Deze zorg gaat met ingang van 2011 uit het basispakket voor kinderen vanaf 18 jaar.- Verloskundige zorg en kraamzorg.- Gratis bevolkingsonderzoek, zoals borstkankeronderzoek.- De griepprik voor risicogroepen.- De zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Wees er voorts op bedacht dat je ziektekosten, die vallen onder een verplicht of overeengekomen eigen risico op je basis-verzekering, niet als kunt aftrekken onder het kopje 'ziektekosten' bij je jaarlijkse belasting-aangifte. Dit geldt niet voor je vrijwillige en dus aanvullende verzekeringen waaronder ook een tandartsdekking, althans als je ziektekosten maakt die daaronder zouden vallen als je die aanvullende verzekeringen wel gehad zou hebben. De premies zelf zijn dus niet aftrekbaar.Even een voorbeeld om dat duidelijk te maken: je hebt in 2011 € 1200,- aan tandartskosten gehad. Die zijn niet gedekt omdat je geen tandartspolis hebt afgeloten.

Ze zijn echter wel aftrekbaar van de belasting boven een bepaalde niet-aftrekbare drempel die voor iedereen verschillend kan zijn afhankelijk van je inkomen in box 1 en je vermogen in box 3. Bovendien, als je in 2011 ook nog anderssoortige ziektekosten had (zijnde geen genees- en heelkundige hulp) en bovendien een verzamelinkomen had van minder dan € 33.485,- dan wordt die aftrek ook nog eens verhoogd met 40% als je jonger bent dan 65 jaar en maar liefst 113% als je ouder bent dan 65 jaar. Voor wat wel en wat niet meetelt voor die verhoging moet ik helaas verwijzen naar het fiscale onderwerp zelf want anders ga ik off-topic.Let op, dit is overigens fiscale logica van onze bestuurders. Eerst creëren ze een niet aftrekbare drempel om het je maar zo lastig mogelijk te maken maar als je daar eenmaal boven bent dan krijg je vervolgens in sommige gevallen een bonus op je aftrekpost. Hoe dan ook, probeer niet te begrijpen hoe het kan maar profiteer er zonodig van.Samenvattend: persoonlijk ben ik geen voorstander van een hoger eigen risico op je basisverzekering. Wel ben ik een voorstander van het zonodig weglaten van de aanvullende verzekeringen, als je althans voldoende gezond (ook financieel) bent en die afweging zal een ieder zelf moeten maken.
Oververzekerd is een betrekkelijk begrip. Het is afhankelijk van je financiële mogelijkheden. Naar mate we meer draagkrachtig zijn zullen we ook makkelijker een verzekering afsluiten en deze ook zo uitgebreid mogelijk nemen. Gewoon omdat we geld voldoende hebben kunnen we risico's makkelijker uitsluiten. Naarmate je minder geld te besteden hebt, wordt het ook moeillijker om je goed in te dekken en loop je meer risico. Eerlijk lijkt het systeem niet, het bevordert het denken dat rijk alleen maar rijker wordt en dat geld geld maakt. Oververzekerd kan je alleen zijn als er nooit iets bij je gebeurt, je nooit geen pech hebt en een blakende gezondheid heb. Zelf heb ik vrij veel verzekeringen en vaak in de meest uitgebreide, minst risicovolle, dekking. Op alle verzekeringen heb ik toch al een beroep moeten doen. Als ik het omreken wat ik aan premies hebt betaald de afgelopen 45 jaar, zal ik met veel verzekeringen voordeliger uit geweest zijn door ze niet af te sluiten, behalve de zorgverzekeringen. Toch op de moment dat ik schade leed, had ik nooit het geld voorhande gehad om de schade te herstellen. En uiteindelijk is het juist dat wat ik met een verzekering afkoop: de finaciële zorg van het moment. Je spreid in feite je betalingen van de schade.
Beste Leah,

Ik ga ervan uit, dat je een directe medewerkster van FBTO bent. En als ik me niet heel erg vergis, is FBTO een alom bekende en steeds maar groeiende verzekeringsmaatschappij.......
Dan hoeven we er hier toch niet over te discussiëren of we verkeerd én/of oververzekerd zijn?
Ik stel voor, dat je dit aan de afdeling verkoop of marketing vraagt, die hebben beslist een gefundeerd antwoord klaar!

Ik ben er overigens van overtuigd, dat ikzelf teveel en te hoge verzekeringen afsluit/heb afgesloten..........


Verzekeren is psychologie!

PS. Nog een tip, om tenminste het dubbelverzekeren te kunnen voorkomen, er is een verzekeringsmaatschappij, die met de DDC-formule werkt, de Dubbel Dekking Checker! Misschien een ideetje voor FBTO?
Reputatie 3
Hallo Hansje,

Wij moderators zijn inderdaad directe medewerkers van FBTO.

Deze Topics worden door ons geplaatst, omdat input vanuit de community heel belangrijk is voor FBTO.
Door de reacties kunnen wij onze producten optimaliseren en er voor zorgen dat een klant van FBTO geen dubbele dekkingen heeft met de verschillende door ons aangeboden producten.

PS. Bedankt voor je tip! Ook deze ontvangen wij graag.
Hallo Fokelien,

De DDC-formule is m.i. een slimme zet, met een win-win-effect. De verzekerde krijgt een helpende aanwijzing en spaart geld door overlappingen uitgesloten te weten. De verzekeraar kan op zijn beurt met slim tacteren een (totaal)pakket zonder doublettes aanbevelen. Door de juiste service komt er weer wat meer vertrouwen in deze markt.

Alleen.....! ken ik de servicemax van writer-verzekeraars niet, die nu juist rendabeler (voor beide partijen?) zouden moeten zijn, zonder de "oude" adviserende, maar provisie verslindende verzekeringmakelaars. Oververzekeren of onderverzekeren is allebei niet goed, maar dat moet digitaal toch consumentenslim op te lossen zijn?

Het zou helemaal een enorm attractieve service worden, wanneer er jaarlijks een laagdrempelige digitale communicatie kon plaatsvinden tussen de klant en de verzekeraar, waarbinnen de veranderde levensomstandigheden gecheckt worden (maar ook de autoverzekering) en naar boven of beneden een aanpassing zou plaatsvinden. Maar of ik dit nog zal meemaken? De computer maakt het toch mogelijk? Waarom niet vast een concept ontwikkelen?

Ik blijf ervan overtuigd, dat ik teveel verzekeringen heb, te hoge (ook door dubbele dekkingen) en weer ga afsluiten, tenminste zonder hulp!
Badge +2
Je bent pas oververzekerd, wanneer je risico's hebt verzekerd die je zelf zou kunnen/moeten dragen of wanneer je alle premies moeilijk kunt opbrengen.
Je kunt ook oververzekerd zijn, wanneer bepaalde risico's dubbel verzekerd zijn. Dat is mij bij FBTO een keer overkomen in de ziektekostenverzekering en reisverzekering van de FBTO. Daar moest ik zelf achterkomen en toen is dat gewijzigd. Dat is al een paar jaar geleden. Dus wat Fokelien schrijft over het voorkomen van dubbele dekkingen door de FBTO zelf, tja, daar denk ik toch iets anders over. Heeft de FBTO helemaal geen financieel belang bij.

Verder is verzekeren een keus en vaak een verplichting. Niemand kan er helemaal onderuit komen omdat het niet mogelijk is om alle risico's zelf te nemen.
Of omdat het domweg niet mag (ziektekosten). Behalve onze Rijksoverheid. Die verzekert standaard niets, maar neemt zelf het risico. Dat is voor de meesten onder ons niet weggelegd. Waarom bezuinigt de overheid eigenlijk? Grapje...

Reageer