Nederland luilekkerland voor gespuis.......verzekeraars ook de dupe?

  • 21 april 2013
  • 16 reacties
  • 1232 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Luilekkerland voor criminele Nederlanders, medelanders en ander gespuis.......
Zijn onze verzekeringspremies wel zeker voor criminelen?

We kunnen ons nog de berichten herinneren over intern geldwegsluizen door gefingeerde zorgkosten via de zorgverzekeraars of het bewust veroorzaken van aanrijdingen om geld te kunnen claimen. In ons piepkleine stadje waren deze maand twee ram-/plofkraken, vier restaurants werden overvallen, ook de gasten waren de dupe.  Dat pincodes niet meer zeker zijn is ook zeker, maar nu storten zich bendes op een ongekende en brutale manier op de veilig gewaande uitvoerende organen in deze samenleving. Georganiseerde fraude zonder scroepel. De belastingdienst bij voorbeeld of uitkerende instanties worden "intelligent overvallen". Eerlijke Nederlanders krijgen steeds meer met "het paarse krokodil" te maken en moeten bewijzen ergens recht op te hebben en dat ze zijn wie ze voorgeven te zijn.......maar Bulgaarse criminelen blijken veel slimmer te zijn!

Hoe is dat dan bij verzekeringsmaatschappijen?

Bedrog en fraude inclusieve? Ik ga me zorgen maken over het feit, dat ook via onze premies de criminaliteit wordt meebetaald, zoals de winkeldiefstallen bij de supermarkt!
Ik kan mijn bijdrage over fraude en de zelfbediening bij verzekeraars niet meer terugvinden, maar start de Topic-fraude graag opnieuw en hoop, dat actuele bijdragen regelmatig als preventieve waarschuwing hier geplaatst gaan worden........

Een gewaarschuwd mens telt voor twee........ook bij de verzekering!


http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/21/grote-fraude-oost-europese-bendes-met-nederlandse-toeslagen/

16 reacties

"Een harde aanpak van verzekeringsfraude is heel belangrijk", zegt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. "Het totale geschatte bedrag van alle verzekeringsfraude ligt rond de één miljard euro per jaar."

Gemiddeld betalen gezinnen hierdoor 150 euro te veel aan premie per jaar.
Eén taxichauffeur claimt één miljoen Euro bij zorgverzekeraar.......


Taxichauffeur tilt verzekering voor 1 miljoen - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]
Verzekeringsmedewerkers zelf claimen half miljoen met valse declaraties.......


Omroep Brabant: Verzekeraar voor half miljoen opgelicht
Verzekeraar voor "maar een beperkt bedrag opgelicht"......
vroegtijdig opgezegde levensverzekeringen


Verzekeraar opgelicht: bent u uw geld kwijt? : Netto.be
Wist je dat er in één jaar soms meer dure merkzonnebrillen bij reisverzekeraars worden geclaimd dan dat er in totaal zijn verkocht? Dit is een van de manieren waarop mensen misbruik maken van verzekeringen.

Maar er zijn meer vormen van fraude. Gepleegd door verschillende partijen. Zoals:
-  verzekerden die kostbaarheden claimen die feitelijk niet zijn gestolen;
-  verzekerden die onjuiste gezondheidsgegevens doorgeven als zij een levensverzekering aangaan;
-  zorgverleners die dubbele declaraties indienen;
-  de schadeherstelbranche die niet-uitgevoerde reparaties claimt.

De dupe!
Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Vooral ook omdat het misbruik de verzekeringspremies onnodig verhoogt. Hier is de goedwillende consument de dupe van. Alleen al met misbruik van schadeverzekeringen is ieder jaar maar liefst 900 miljoen euro gemoeid!
Geconfronteerd met misbruik?

Bent u bekend met een geval van verzekeringsfraude? Dan kan je dit melden bij de anonieme tiplijn van Meld Misdaad Anoniem via het (gratis) telefoonnummer: 0800 7000 of kijk op Meld Misdaad Anoniem | Home
Bent u geïnteresseerd aan meer verzekeringsfraude-verhalen.............
volg dan het nieuws op de volgende site:


Verzekeringsfraude 2013, melden, straf, gevolgen, auto, inbraak
Bent u geïnteresseerd aan de invulling van het fraudebeleid van Achmea-FBTO?
Hier de reactie op een gestelde vraag hierover.....


08-11-12

Zoals beloofd hier de reactie van Achmea betreffende het gehandhaafde fraudebeleid, met dank aan de Heer PINO - Privacy-Manager-Achmea.

Geachte heer (voor het forum hansje),

"Nogmaals dank voor uw signalen en verdere berichten. Het omgaan met fraude heeft hoge prioriteit bij FBTO en ook bij de andere merken van Achmea. Daarom vertel ik u graag meer over ons fraudebeleid, Onderling.nl en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) in relatie tot uw bericht. Deze reactie is afgestemd met een aantal collega’s, vandaar dat de reactie even op zich heeft laten wachten.

Vertrouwen is de basis van onze klantrelatie. Fraudebeleid is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering

FBTO heeft haar fraudebeleid op de website gepubliceerd. Hierin kunt u lezen dat vertrouwen dé belangrijkste bouwsteen is in de relatie die wij aangaan met onze klanten. Wij beseffen ons dat er altijd een kans bestaat dat hier misbruik van gemaakt kan worden door fraude te plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding, zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van eventueel kwaadwillenden. Onze medewerkers worden opgeleid om bij acceptatie en schademelding fraude te herkennen. In geval van schade wordt onder meer gewerkt met schade experts die ter plaatse de schade vaststellen. Ook kunnen wij aankoopbewijzen, kapotte brillen/ fototoestellen/ laptops enzovoort opvragen. En in geval van diefstal aangiftes bij de politie opvragen als bewijsstuk. Indien een vermoeden van fraude wordt geconstateerd wordt het dossier overgedragen aan een speciaal hiervoor ingericht fraudeteam die de zaak verder onderzoekt.


Fraude Informatie Systeem Holland
Daarnaast zijn onze systemen uitgerust met verbandcontroles en maken wij een koppeling met het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). FISH ondersteunt verzekeraars enerzijds bij het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude en anderzijds bij het inschatten van een verzekeringsrisico. Uiteraard wordt hierbij volledig voldaan aan de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.Onderling.nl is een discussieplatform

U geeft aan dat op Onderling.nl niet is ingegaan op de vraag over de manier waarop een case afgehandeld wordt. Dit is ook niet de essentie van Onderling.nl. FBTO plaatst een casus, zoals de Kappers-case, op Onderling.nl en geeft daarbij aan welk standpunt FBTO heeft ingenomen. In geval van de Kappers-case is geen dekking verleend op de particuliere rechtsbijstandverzekering omdat de casus is aangemerkt als een zakelijk risico. De community beslist of FBTO aan de hand van deze casus wel of geen dekking had moeten verlenen. Indien het merendeel van de community het eens is met het standpunt van FBTO, onderneemt FBTO verder geen actie.FBTO voldoet aan eisen KKV

Uw suggestie om onze klant meer inzicht te geven in de claimbehandeling onderschrijven wij en wordt ook ondersteund door de Stichting Toetsing Verzekeraars (Stv). Stv verstrekt op eigen gezag het KKV aan verzekeraars die voldoen aan de Keurmerk eisen. FBTO voldoet aan deze eisen. Elk jaar worden de eisen aangescherpt en aangevuld. Vanaf 2013 is onderstaande Keurmerk eis erbij gekomen. FBTO is bezig hier invulling aan te geven:De verzekeraar is transparant over hoe de claimbehandeling verloopt. Deze informatie staat helder op de website van de verzekeraar. Daarbij is ook aangegeven op welke manier de klant de claim kan indienen en hoe het proces verder verloopt. Bij een (gedeeltelijke) afwijzing van de claim is de verzekeraar duidelijk over de reden hiervan. De verzekeraar wijst - indien relevant - de klant actief op de mogelijkheid van een contra-expertise. Als de verzekeraar een schade-expert inschakelt dan is de verzekeraar transparant over de rol van deze expert. De klant moet weten of een ingeschakeld expertisebureau onafhankelijk is of een onderdeel van de verzekeraar.Ik hoop dat u met deze reactie antwoord heeft gekregen op uw vragen. Alhoewel de reactie vooral ingaat op FBTO, heeft - zoals eerder gezegd - fraudebestrijding een hoge prioriteit voor alle merken van Achmea".

Met vriendelijke groet,


Achmea I Operational Risk & Compliance
Jan Pino
Jurist Competence Center / CO Privacy
€ 5.000.000.000,- aan fraude in de zorg..........VIJF miljard Euro
In bericht 2 spreekt de directeur van het Verbond over 1 miljard?
.......waarin ligt het kleine verschil......500 meldingen bij fraudeloket zorg van PVV - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]
Luilekkerland voor criminele Nederlanders, medelanders en ander gespuis.......
Zijn onze verzekeringspremies wel zeker voor criminelen?

We kunnen ons nog de berichten herinneren over intern geldwegsluizen door gefingeerde zorgkosten via de zorgverzekeraars of het bewust veroorzaken van aanrijdingen om geld te kunnen claimen. In ons piepkleine stadje waren deze maand twee ram-/plofkraken, vier restaurants werden overvallen, ook de gasten waren de dupe.  Dat pincodes niet meer zeker zijn is ook zeker, maar nu storten zich bendes op een ongekende en brutale manier op de veilig gewaande uitvoerende organen in deze samenleving. Georganiseerde fraude zonder scroepel. De belastingdienst bij voorbeeld of uitkerende instanties worden "intelligent overvallen". Eerlijke Nederlanders krijgen steeds meer met "het paarse krokodil" te maken en moeten bewijzen ergens recht op te hebben en dat ze zijn wie ze voorgeven te zijn.......maar Bulgaarse criminelen blijken veel slimmer te zijn!

Hoe is dat dan bij verzekeringsmaatschappijen?

Bedrog en fraude inclusieve? Ik ga me zorgen maken over het feit, dat ook via onze premies de criminaliteit wordt meebetaald, zoals de winkeldiefstallen bij de supermarkt!
Ik kan mijn bijdrage over fraude en de zelfbediening bij verzekeraars niet meer terugvinden, maar start de Topic-fraude graag opnieuw en hoop, dat actuele bijdragen regelmatig als preventieve waarschuwing hier geplaatst gaan worden........

Een gewaarschuwd mens telt voor twee........ook bij de verzekering!


'Fraude Oost-Europese bendes met Nederlandse toeslagen' :: nrc.nlHeeft men er ook al geen "trek" meer in om al bekende frauduleuze praktijken te onderzoeken? Zo langzaam vraag je je echt af waartoe dit allemaal moet gaat leiden?
De leiders jagen ons toch allemaal de PVV-fuik in.......

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/22/belastingdienst-wist-al-van-fraude-door-bulgaren-met-toeslagen/
Ook hier had Geert Wilders weer het juiste inzicht........


Fraudeloketzorg
Deze ontnuchterende video herhaal ik nog eens...........
niet om na te apen natuurlijk


‘Manke’ bedelaar ontmaskerd - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]
Waarom door effectieve fraudebestijding de premies van de zorgverzekeringen nú al omlaag moeten...........


Breed convenant tegen fraude in de zorg | VerzekeringsBlog
Denk nu niet, dat ik hier wéér een eindeloze nieuwe reeks van frauderen ga verzamelen, want daar komt geen einde meer aan in dit land. Opvallend is toch de open aanval van belastingmedewerkers op hun baas de heer Wekers........dát is voor mij een totaal nieuwe situatie! Maar dit is ook een geheel ander verhaal.......afbrokkelen van solidariteit binnen een staatsbestel..... Straks komen de klokkenluiders van de banken, van de belastinguitwijkers, van de ziekenhuizen..... en dán komt de geest pas echt uit de fles!


RTL Nieuws - Selectie woedende reacties ambtenaren op Weekers
.......en laten we samen op ons ingelegde premiegeld letten!!


Fraudehelpdesk
Verzorgingsstaat onhoudbaar. Pinautomaat-Nederland
Verzekeraars én verzekerden extra alert zijn?


Elsevier.nl - Uitkeringsland Nederland is zo lek als een mandje
Nu óók nog gespuis in........het ziekenhuis!!


Het NPCF raadt (mondige) patiënten aan, om na een ziekenhuisoponthoud of medische behandeling, van het ziekenhuis of zorgverlener inzicht in de afrekening te vragen (kopie van de rekeing aan de verzekeraars).

Mijn ervaringen zijn, dat het ene ziekenhuis steeds weer op de administratieafdeling/rekeningen niet bereikbaar is. De afrekening van een operatie die nooit had plaatsgevonden bij een tweede ziekenhuis werd daardoor (achteraf) veranderd in een afrekening/onderzoek. Dit ziekenhuis krijgt een boete en een uitgebreid onderzoek aan zijn broek! Er zijn dus naast de Bulgaren óók ziekenhuizen die ons belaseren. Beide heeft met ondoorzichtig drijfzand-regelgeving te maken en gebrek aan controle, waarbij de betrokkene medewerkers wel degelijk op de hoogte waren van de fraude.......!  Waarom melden die deze praktijken niet anoniem  via de fraudetelefoon? Solidariteit met de werkgever is zo nooit bedoeld.

Verzekeraars echter hebben deze fouten en trukjes nu ook ontdekt en gaan miljoenen terugvorderen. Kunnen wij, de verzekeringsplichtigen, nu ook premies gaan terugvorderen bij de verzekeraars, óf gaan die nu nog meer winst maken? Wat leer je nu hiervan? Wantrouwend blijven en zelf op onderzoek uitgaan door een kopie van de rekening te vragen! Snapt u de rekening niet, kloppen de gegevens of het oponthoud niet.....probeer er dan eerst zelf achter te komen en stuur bij onduidelijke antwoorden en gedraai van de zorgverlener de rekening met uw open vragen op naar de NPCF.  Zij zijn begonnen (met u samen) "fouten" in het systeem op te sporen.

Ik ga niet meewerken aan een BANANEN-koninkrijk..........u wèl dan? Van de verzekeraar verwacht ik een openbare zwarte lijst waar het Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein als bewezen bedrieger vermeld wordt........of moet ik even Apeldoorn bellen?


FOK.nl / Nieuws / Verzekeraars eisen miljoenen terug van ziekenhuizen / FOK!frontpage

Reageer