Vraag

Moeten alle verzekeraars toegang krijgen tot de Gemeentelijke Basis Administratie?


Het Verbond van Verzekeraars vindt dat alle verzekeraars toegang moeten hebben tot de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) meldt AMweb. Zo kunnen verzekeraars beter voldoen aan de indentificatieplicht en hun zorg- en informatieplicht.

Moeten alle verzekeraars toegang krijgen tot de GBA?

10 reacties

Badge
Nee, ik vind van niet. Het is een leuk verhaal wat ze vertellen maar de ervaring met verzekeraars (waaronder mijn eigen oud-werkgever) leert dat er achter zo'n verzoek altijd meerdere dubbele agendaas schuil gaan, gedragscode of niet. Maar mogelijk is er wel te praten over een tussenoplossing. Geef één of twee of drie vertrouwenspersonen binnen een maatschappij een machtiging om zeer strikt bepaalde(!!) gegevens op te vragen en misschien kan het dan toch wel. Voorkomen moet worden dat er een wildgroei aan machtigingen bij verzekeringsmaatschappijen ontstaat waardoor iedereen van alles (ook namens zijn buurman) kan achterhalen over een bepaalde persoon. Zo heb ik ooit via een vriend van mij die toen bij KPN werkte een geheim telefoonnummer van iemand achterhaald. Dat was toen leuk maar kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest.   
Wanneer verzekeraars zich als muziekvereniging kunnen identificeren.......krijgen ze de gegevens! De deur staat dus al op een kier voor derden.........Frans, wanneer je ook een vriendje  bij de plaatselijke drumband hebt, krijg je de gegevens.

Even doorklikken onder:

Mag de gemeente mijn gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgeven?
Ja, dat mag, maar niet zomaar aan iedereen. De gemeente mag op grond van de Wet GBA uw persoonsgegevens verstrekken aan vier categorieën instanties of personen: de zogeheten afnemers, verplichte derden, bijzondere derden en vrije derden.


De GBA en uw persoonsgegevens


eneh....Leah, ik ga er allang vanuit, dat het om die paar gegevens te kunnen achterhalen het voor verzekeraars geen enkel probleem oplevert.

De volgende informatie kunt u ook laten vermelden:

    uw burgerservicenummer (BSN)
    uw geslacht
    de namen van uw ouders
    uw nationaliteit(en)
    uw burgerlijke staat
    de namen en geboortedata van uw kinderen (als u die hebt)
    de datum waarop u in Amsterdam bent komen wonen
    in welke gemeente u hiervoor woonde
    uit hoeveel personen uw gezin bestaat
    wanneer en hoe u Nederlander bent geworden (als dat op u van toepassing is)
    op welke adressen u in uw leven ingeschreven hebt gestaan (dit heet ook wel een adresuittreksel of historisch uittreksel)
Badge
Wanneer verzekeraars zich als muziekvereniging kunnen identificeren.......krijgen ze de gegevens! De deur staat dus al op een kier voor derden.........Frans, wanneer je ook een vriendje bij de plaatselijke drumband hebt, krijg je de gegevens.

Even doorklikken onder:

Mag de gemeente mijn gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgeven?
Ja, dat mag, maar niet zomaar aan iedereen. De gemeente mag op grond van de Wet GBA uw persoonsgegevens verstrekken aan vier categorieën instanties of personen: de zogeheten afnemers, verplichte derden, bijzondere derden en vrije derden.


De GBA en uw persoonsgegevens


eneh....Leah, ik ga er allang vanuit, dat het om die paar gegevens te kunnen achterhalen het voor verzekeraars geen enkel probleem oplevert.

De volgende informatie kunt u ook laten vermelden:

uw burgerservicenummer (BSN)
uw geslacht
de namen van uw ouders
uw nationaliteit(en)
uw burgerlijke staat
de namen en geboortedata van uw kinderen (als u die hebt)
de datum waarop u in Amsterdam bent komen wonen
in welke gemeente u hiervoor woonde
uit hoeveel personen uw gezin bestaat
wanneer en hoe u Nederlander bent geworden (als dat op u van toepassing is)
op welke adressen u in uw leven ingeschreven hebt gestaan (dit heet ook wel een adresuittreksel of historisch uittreksel)


Complimenten voor je zoekwerk Hans. En inderdaad, het is dus nog erger dan ik dacht en ik herhaal nog maar eens wat ik al gezegd heb bij Project X. De wet op de Privacy is een Janboel. Maar dat maakt het probleem ook meteen minder groot voor verzekeringmaatschappijen. Je besteedt dat opvragen gewoon uit aan de Personeelsvereniging.   
@Frans, het lijkt hier wel een kat en muis-spelletje, waarbij FBTO, Achmea of de verzekeringsbranche via Onderling uittest hoe "slim" de klanten zijn 😕.
Het zogenaamde "boetegeld" uit Oostenrijk was niet moeilijk om als niet-verkeersboete te identificeren. Waarom wordt de vraag dan tòch zo gesteld.......alsof het een verkeersboete geweest zou zijn met Fahrerflucht? Jelle schrijft, dat ze expres niet alles vertellen om discussies uit te lokken. Het schijnt dat BigSmoke met vakantie is als derde die af het toe op het Forum komt en een debat niet uit de weg gaat. Ik was allang weg, fietsen, maar zit door een aanrijding nu aan de computer gekluisterd en dan begin je toch weer mee te doen. Maar moeten wij elkaar hier nog gaan uitleggen hoe deze wereld in elkaar steekt.........?

90% en meer huishoudens maken op de één of andere manier gebruik van voorzieningen en sociale regelgeving.......en die moeten allemaal nagesnuffeld kunnen worden.

Ik heb me op een privacy-speciaalsite geaboneerd en met wat er daar allemaal al wordt gepubliceerd.......daarna geloof je helemaal niemand meer. De tenor is daar, dat ze zich geen zorgen meer maken over beschadigingen van de privacy....die slacht is al verloren, maar dat we in de volgende fase komen........"wij, weten dit en dat over u, bewijst u nu maar dat het niet klopt!". Reine omgekeerde bewijslast die zonder met de ogen te knipperen dagelijkse werkelojkheid dreigt te worden. Voorbeeld: "U gebruikt zoveel m³-water, dus........u woont niet alléén in deze woning!". "Een bedrijfsauto van uw firma is zondag op een parkeerplaats in Scheveningen gezien, dus........staan de bedrijfsauto's in het weekend niet op het bedrijfsterrein!".
@Frans. In samenhang met snuffelpraktijken
zou ik hier overigens voorzichtiger zijn met mededelingen.....je snapt het wel!


Douaneregels: zoveel sigaretten mag je meenemen van of naar het buitenland.
Badge
Hans,

Allereerst, ik heb dat inderdaad ook gelezen wat Jelle schreef, Ook ik vind dat geen goede ontwikkeling en ik reken ze daar ook op af als ik dat tegen kom. Als je ons niet van goede stellingen voorziet als Topic Starter dan loop je een grote kans dat je zelf klem loopt mede omdat de discussie dan mogelijk een verkeerde kant uitloopt. Het is zodoende al een paar keer gebeurd dat ze daardoor zelf toch niet helemaal goed voor de dag kwamen. Ik denk aan een geval over die zogenaamde afspraken die zorgverzekeraars met zorgverleners maken, ik denk aan dat geval met die bromfietser en die fietser die elkaar voor trokken, je weet wel die artikel 185 WVW zaak, ik denk aan meerdere gevallen van dierenaansprakelijkheid die ik ben tegen gekomen waaruit bleek dat in ieder geval de Topic Starter de materie niet beheerste. En als je als Topic Starter de materie dan niet beheerst en bovendien bewust ook nog eens informatie achterhoudt, dan krijg je een gedrocht en dan reken ik je daarop af. Als ik daar zou werken dan zou ik de tekst van bepaalde topics eerst tegen een interne vakman aanhouden zoals een brandman, aansprakelijkheidsman enz. maar goed …. ik werk daar niet.

Over afrekenen gesproken. Ik neem je waarschuwing Ter Harte en ik zie in dat ik inderdaad wat te openhartig ben geweest. Maar los daarvan, ik weet natuurlijk ook wat van het recht en ik ben voor niemand bang. Als ik met de hitte van de afgelopen dagen 5 X per dag wens te douchen en er staat opeen een wijsneus van de overheid voor de deur die vervolgens stelt dat ik niet alleen woon en dat ik vervolgens moet bewijzen dat ik wel alleen woon dan heeft die ambtenaar toch echt zelf zeer spoedig een groot probleem als hij althans consequenties verbindt aan zijn eigen proefballon. Dat is mede zo omdat ik weet dat de wet uit gaat van een stel- en bewijsplicht tenzij De Rechter (!!!) die bewijsplicht omdraait. Maar ik geef je gelijk dat het wel gebeurt omdat ambtenaren geleerd hebben zich desnoods naar hun eigen gelijk te bluffen. En als jij dan als uitkeringsgerechtigde al moeite hebt om je eigen boodschappenlijstje foutloos in te vullen dan ga je het geheid verliezen. Maar toevallig heb ik zelf geen moeite met het invullen van boodschappenlijstjes.

Ik ben niet bang voor ambtenaren, niet voor de FIOD en niet voor de belastingdienst. Ik weet niet of ik het hier in deze kolommen al eens heb laten doorschemeren maar ik heb momenteel zelf problemen met de Gemeente waar ik woon want ook ik heb een kleine uitkering. En weet je wat? Ik geniet er van en ik ben NIET(!!!) aan het verliezen. Er lopen momenteel al twee ingediende klachten en ik heb er nog een paar in voorbereiding, afhankelijk hoe de Gemeente met mijn al ingediende klachten om gaat.

Jelle zal nu wel trots op ons zijn want wij reageren niet Off-topic. Integendeel, wij tillen de discussie naar een hoger plan.
Badge
Even wel off-topic en by the way Hans: Ben je gewond geraakt bij die aanrijding?
Even wel off-topic en by the way Hans: Ben je gewond geraakt bij die aanrijding?


Bedankt voor je interesse. Het betreft een familielid......en ik ben nu "verpleegster". Door de gedwongen confrontatie met de zorg loop je meteen alweer tegen onvolkomenheden in de zorg aan. Gedocumenteerde medicijnallergie bij het ziekenhuis én bij de plaatselijke apotheek worden bij voorbeeld niet "gezien" en er hád een afschuwelijke allergische reactie kunnen optreden, wanneer je zèlf niet in staat zou zijn al die dure en doorgestudeerde figuren te controleren. Ik heb daardoor momenteel een klacht tegen het ziekenhuis lopen.......mijn familielid echter kan nog niet lopen, maar wat zijn zes weken op een mensenleven.....

Onderling krijgt hier ook last van (van de verveling), zie bij voorbeeld de nooit meer besproken resultaten van oude cases of de toezeggingen, die "verloren lijken te zijn gegaan".........(toegezegde verbeteringen na de douchedeurcase en de actuele boete Oostenrijk).

Het leven is hard en Onderling kost ook meer dan een paar ton aan investeringskosten (lees ons premiegeld). Kwaliteit en controle is de enige remedie. In de zorg en op Onderling
Reputatie 1
Heren,

Goed dat jullie kritsch naar de inhoudelijke onderwerpen kijken.
Topics in deze opzet wordt juist gestart om de mening van leden te vragen over bepaalde onderwerpen. Het gaat hierbij niet om de feiten vanuit een verzekeraar maar juist om jullie mening.


Om weer even helemaal on-topic te komen:
Alle zorgverzekeraars beschikken al over toegang tot het GBA. Is dit onderscheid terecht? Wat vinden jullie daarvan? Tevens wordt in het artikel gesproken over het feit dat de klant sneller geholpen kan worden. Is dit wel een reden om verzekeraars toegang te verlenen?
Badge
Ik heb mijn mening al gegeven. Ik weet natuurlijk hoe verzekeraars denken en redeneren. Als ze iets voor elkaar willen krijgen leggen ze de nadruk op de positieve elementen daar in. Over de nadelen hebben ze het niet maar die zitten wel bij die zes secundaire agendaas die er achter hangen.

Voorbeeld: Nu al weer dik vijf jaar geleden had ik eens een werkgever ;) die die kunst als geen ander verstond. Het management wilde nog wel eens iets 'veranderen' in de organisatie of werkwijze. Ze wilden bijvoorbeeld het Rubesklubessysteem invoeren (naam gefingeerd uiteraard). Dat ging dan als volgt. Één afdeling ging als eerste over en de andere afdelingen werden al vast vertrouwd gemaakt met het systeem in die betekenis dat bekend werd gemaakt dat het systeem er aan zat te komen en dat er veel voordelen aan vast zaten. We hadden ook een personeelsblad en op een gegeven moment stond er dan een zogenaamd intervieuw met een medewerker in die desgevraagd antwoordde: 'Sinds ik met het Rubesklubessysteem werk doe ik mijn werk vijf keer zo snel en vier keer zo nauwkeurig. Grote complimenten naar de directie toe dat zijn in hun oneindige wijsheid dit systeem hebben geïntroduceerd'. Ik kende ook mensen die het maar een Klote systeem vonden maar gek genoeg kwam ik die nooit tegen in intervieuws. 

Wat doen we met mensen die net uit de gevangenis komen omdat hij Pyromaan was en die nu een inboedelverzekering wil afsluiten? En wat met een pedofiel die een aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten? Hoe zit het met een veroordeelde fraudeur die een kostbaarhedenverzekering wil afsluiten? Die komen allemaal in de basisadministratie voor al was het alleen maar om ambtenaren te laten weten dat die iemand geen recht heeft op een bijstandsuitkering zo lang hij in de gevangenis zit.  
    

Reageer