Vraag

Eigen schuld, dikke bult.......?

  • 25 april 2014
  • 6 reacties
  • 965 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Burgelijke ongehoorzaamheid
met een themavoorbeeld

Steeds meer burgemeesters gaan de regels met betrekking tot het afsteken van vuurwerk op Oudejaarsavond voor hun gemeente aanscherpen en wijken daarbij van de landelijke regelgeving af. Uit de praktijk blijkt dat steeds meer burgers zich aanhet te vroeg of te laat afsteken van vuurwerk storen. De verkooptijden van vuurwerk worden soms al ook ingeperkt en vaak mag voor 23.00h geen vuurwerk meer worden afgestoken, na 01.00h op Nieuwsjaardag ook niet meer. Op centrale plekken in de binnenstad en in passages wordt het vuurwerkafsteken soms nu al helemaal verboden.

Wanneer een ongehoorzame burger nu voortijdig, tegen de regels in onvakkundig vuurwerk atsteekt en daarbij bij voorbeeld zijn hand verliest en de kleding verschroeit, heb ik het gevoel, dat de verzekeraar de navolgende kosten van ambulance, chirurgie, ziekenhuis, revalidatie en beschadigde kledingstukken op het bordje van de overtreder kan/mag leggen. Ook de schade die bij omstanders en aan zaken wordt aangericht inclusieve.
Maar is dit in de praktijk ook zo?

Websitesloganinvulling: Als ik FBTO was, zou ik niet uitbetalen.........(vandalisme als argument).

Wat is jullie mening, moet de (verzekerings-) maatschappij voor deze kosten opdraaien of is het gewoon "zelf schuld, dikke bult"? En hoe wikkelt FBTO zulke zaken momenteel eigelijk af?

6 reacties

Reputatie 1
Hi hansje!

Ik heb je topic verplaatst naar Verzekeringen Algemeen omdat het hier gaat om meerdere verzekeringen. Ik heb ook nagevraagd hoe dit bij FBTO behandeld wordt.

Eigen letsel vergoeden we natuurlijk via de Zorgverzekering. Het maakt niet uit wanneer je jezelf met vuurwerk verwond.

Hoe het zit met materiële schade (eigen en dat van en ander) moet ik navragen. Die mensen zijn alleen al voor het weekend naar huis. Maandag krijg je daar meer informatie over! :D

Ik ben in de tussentijd wel erg benieuwd naar de mening van de community over dit controversiële topic!
Op de overheidsite staat:

Recht op zorg niet afhankelijk van eigen gedrag

Iedereen krijgt noodzakelijke medische zorg. Onafhankelijk van de oorzaak van het letsel of de aandoening. Dus ook als iemand dit zelf heeft veroorzaakt door ongezond of roekeloos te leven. Bovendien is vaak niet te bewijzen dat iemand door eigen onvoorzichtig gedrag letsel oploopt.Ik lees hier, dat je altijd recht op zorg hebt. Ik lees niet, dat je recht op zorgvergoeding door de verzekeraar hebt.......FBTO betaalt natuurlijk zegt Jelle.
Maar is dat wel zo natuurlijk? Ik wil deze vraag dus aan dit vuurwerkincident vastmaken, waarbij door verkeerd gedrag en eigen schuld schade ontstaat.
Dan is de vraag of de verzekering moet betalen legitiem. Dat kan de zorgverzekering zijn, maar wat is met de volgkosten zoals niet meer vol kunnen werken?
Is eigen schuld dikke bult niet een logische consequentie? Verzekeraars verwijzen altijd naar de voorwaarden om onder een claim uit te kunnen komen......
Over zelfverwonding door domheid zijn er geen bepalingen?

Is dat niet vreemd?
......het burgelijk wetboek erbij opgeslagen......
en inderdaad wordt deze kwestie een controversiëel thema


Wat is eigen schuld?

Mocht u voor een deel zelf schuld hebben dan is het mogelijk dat er sprake is van een percentage eigen schuld. Art. 6:101 BW geeft aan dat
.
 Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingspichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.


Ik ben benieuwd wat de schadeverzekeraar maandag gaat vertellen en vrees, dat er met twee maten gemeten wordt.......een zakelijk schadeclaimcircuit en een zorgkostenclaimcircuit en dàt zou dan een interessante discussie kunnen worden!

Ben je van mening dat letsel door eigen schuld ok als een schadeclaim behandeld moet worden en de verzekerde voor een nog te bepalen percentage zelf voor de kosten moet meebetalen? Het gaat hier om een overtreding en het is iet een discussie over Mac Donaldvoedsel en/of sporten...........

Ik ga in stelling met het verschilmakende gevoel, dat ik niet wil moeten meebetalen aan de stommiteiten van anderen en de verzekeraars zich hier ook educatie/corrigerend moesten kunnen (gaan) opstellen.
En hoe wikkelt FBTO zulke zaken momenteel eigelijk af?


Hi Hansje,

Ik heb het voor je uitgezocht.:)

Omstanders kunnen bij eventuele schade de "boosdoener" aansprakelijk stellen. Voor zowel letsel als materiële schade.

Medische kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering zoals Jelle al aangaf. 

Als door dit vuurwerk bijvoorbeeld brand ontstaat aan de woning van de "boosdoener" is dit bij FBTO verzekerd onder de woonverzekering.
Ik lees.........iedereen kan aansprakelijk gesteld worden, behalve de dader zelf!

Ik lees.........verzekeraars kunnen verhalen, maar de dader moet wel aangewezen kunnen worden. Maar de dader is hier juist de dader.......die zichzelf niet gaat aangeven!

Ik lees nog niet "omdat het wettelijk in de zorg zo geregeld is........" maar dat komt beslist nog.

Ik lees ook nog niet, dat er iemand het eens is met de opmerking, "eigen schuld, dikke bult"! en dat is in tegenspraak met de oneindige topic over vandalisme en de eigen bijdrage die uiteindelijk verhaald gaat worden op de daders!

Wat ik helemaal niet begrijp is de vergoeding van de FBTO-woonverzekering, wanneer je zèlf (met vuurwerk) je eigen woning in brand hebt gezet..............hier zou ik zeggen tegen de FBTO-woonverzekeraar  "eigen schuld, dikke bult"!http://www.vi.nl/in-de-kantlijn/balotelli-steekt-eigen-woning-met-vuurwerk-in-brand.htm

Zo was de opzet van deze topic helemaal niet bedoeld.........maar we hebben het nu op schrift, een ware toezegging!


Kan nie waar zijn................
Conclusies......


1 - Iemand die door eigen stommiteit zichzelf verwondt (hier was vuurwerk als voorbeeld genomen), krijgt het volledige zorgprogramma en via de basisverzekering worden alleen de kosten van de wettelijke bijdrage meegeteld (€ 350,-)!

2 - Materiële schade wordt klaarblijkelijk alleen als "een zaak" behandeld wanneer er een dader kan worden aangewezen, waarop de schade verhaald kan worden. Ik denk, dat dan een andere verzekeraar tot uitbetaling wordt gevraagd.........

M.a.w. Je kunt maar wat aanstunten, de verzekering dekt de schade...........en dus zijn de premiebetalers de uiteindelijke  idioten!


Maar dit is voor een verzekeringscommunity klaarblijkelijk oninteressant. Leah en Jelle bedankt voor de reacties!


Wat mij betreft kan  deze topic ëigen schuld, dikke bult" gesloten worden........


https://c1.staticflickr.com/7/6144/5957523222_eb879aaa54_z.jpg

Reageer