Vraag

Ben ik aansprakelijk?

  • 12 december 2012
  • 14 reacties
  • 2449 Bekeken

Hallo allemaal,

Ik heb een vraag over aansprakelijkheid. Ik was op een congres van mijn werk. Ik haalde een drankje bij de bar en ging terug naar mijn statafel. Daar was inmiddels iemand bij aangesloten, waardoor ik mijn tas die al op tafel stond een stukje opschoof om erbij te staan. Wat ik niet had gezien, was dat degene die was aangesloten zijn iPad achter mijn tas had gelegd. Hierdoor viel de iPad van tafel toen ik mijn tas opschoof. Het glas van de iPad is nu kapot. Ik vraag me af wie verantwoordelijk is voor de schade. En als het tijdens werktijd gebeurd, ben je dan eventueel via je werkgever verzekerd? Alvast bedankt voor jullie reacties! 

14 reacties

Reputatie 1
Hallo Madame1!

Welkom op Onderling.nl. Ik ben benieuwd hoe de community over deze case denkt. Bedankt dat je hem ingestuurd hebt!
Hallo Madame 1,

Allereerst, ikzelf ben gewoon een consument en geen verzekeringsexpert, maar mijn gevoel zegt me, dat jullie twee gewoon pech hebben gehad en het me logischer lijkt om de kosten samen te delen, inplaats van een (moeizaam) verzekeringstraject in te gaan. Krijgen jullie tòch onenigheden, dan laat het over aan een specialist, die waarschijnlijk meer gaat kosten dan het hele glas waard is. Ik kan hier niet vaak genoeg zeggen.....neemt een rechtsbijstandsverzekering tegenwoordig! Maar dat is dus mostert na de maaltijd.

De ervaring leert cynisch: vindt je niets concreet in de voorwaarden over een tas, een iPad en een congres......vergeet het maar.

Het kan overigens voor jou, Madame 1, enigszins van nadeel zijn, dat recentelijk eveneens een debutant om raad heeft gevraagd, uitvoerig antwoord heeft gekregen van forumleden én de deskundige onder ons, maar geen respons terug heeft gegeven hoe het is afgelopen. Een weldadigheidsclubje is dit nu ook weer niet. FBTO, die dit forum heeft ingericht is zelf geen vraagbaak en reageert normalerwijze niet op adviesvragen.

Jelle, onze moderator, zou ik tenslotte aanbevelen, om ("wanneer ik FBTO zou zijn") ergens een tekst te plaatsen, dat dit geen adviesforum is......! maar een marketingtool om van de communityleden iets te kunnen leren.

Nu ben ík, op mijn beurt weer benieuwd hoe de moderator Jell hierop gaat reageren.........ik provoceer hem hier een beetje ten bate van een debutant.

Misschien kan hij tòch intern een FBTO-schade-expert mobiliseren....misschien?

Dan hebben ze er inderdaad iets bijgeleerd.......iedereen heeft verzekeringsvragen!!...
Reputatie 1
Allereerst wil ik Hansje gelijk geven in zijn opmerking dat dit inderdaad geen adviesforum is in die zin van het woord. Wat niet wil zeggen dat ik niet heb uitgezocht hoe FBTO hierin zou staan! Hier kun je echter geen rechten ontlenen..

En Frans zal, denk ik, beamen dat de ene maatschappij iets wel vergoedt en de andere AVP-verzekeraar de schade afwijst.

Dat gezegd hebbende, ik heb dus wel uitgezocht hoe dit door FBTO bekeken zou worden.
Wij gaan kijken of de eigenaar van de iPad deze in goede orde achtergelaten heeft. Je hebt namelijk ook gewoon de verplichting om goed voor je spullen te zorgen. Aan de andere kant, je moet ook voorzichtig omgaan met een ander zijn spullen. Omdat de omschreven situatie (iPad ligt achter de tas, buiten het zicht) zou FBTO deze schade wel ontvankelijk verklaren. Maar dan zouden we dus nog wel uitzoeken hoe de situatie was!

Of je via je werkgever hiervoor verzekerd bent weet ik niet. Dat konden ze me onmogelijk duidelijk maken en zul je dus ook bij je werkgever moeten vragen.
Hoi Jelle en hankje,

Bedankt voor jullie reacties! Ik was eigenlijk gewoon benieuwd naar de mening van anderen en niet zozeer op zoek naar advies. Aangezien er in de intro van het forum staat dat je hier vragen kunt stellen en discussies kunt starten over verzekeringen in het algemeen,ben ik dit onderwerp gestart.

Ik heb in ieder geval aanspraak gemaakt op de aansprakelijkheidsverzekering van mijn werkgever. Ik denk dat je daar een goed punt hebt Jelle, of de iPad in goede orde is achtergelaten. Maar waar trekt een verzekeraar een lijn tussen wel of niet in goede orde achtergelaten?
Badge
Okee, daar ben ik dan.

Ik haak eerst even in op Hansje en Jelle. Inderdaad is onderling.nl geen vraagbaak waar je gratis juridisch advies kunt halen. De andere kant, je kunt natuurlijk wel kwesties voorleggen en vragen stellen. Dus als je een zinsnede ‘ik wil graag advies’ verandert in ‘ik heb een vraag’ dan is er niets aan de hand…. toch? Laatst heb ik nog mijn mening gegeven aan een vriend over het verzekeringspakket van zijn uitwonend gaande dochter. Ik begon de brief met te zeggen dat ik geen adviezen geef maar meningen. Dat wil dus zeggen dat hij nergens aan gebonden is en wat mij betreft mijn mening ook zo weer terzijde mag leggen. Keerzijde daarvan is ook dat ik nergens voor verantwoordelijk ben aangezien ik dit niet (meer) beroepshalve doe.

Goed, dan nu de kwestie zelf. Ik vind dat ons madammeke wel degelijk aansprakelijk is voor de schade en als ik het voor het zeggen zou hebben dan zou er ook niets meer nader onderzocht hoeven worden op de hoogte van de schade na misschien afhankelijk van de vordering. Een tafel is er om spullen op te leggen en als jij je handtas bovenop een bril of i-pad zet van iemand anders dan ben je keihard aansprakelijk als dat ding als gevolg daarvan kapot gaat. Dat wordt in mijn optiek niet zo veel anders als je je tas alleen maar verschuift zoals in dit geval. Door dit (onnadenkend) te doen, zonder er je er van te vergewissen dat je dit kon doen zonder in conflict te komen met andere zaken daar, pleeg je een onrechtmatige daad en de schade is een causaal gevolg daarvan. Je bent dus aansprakelijk. Een andere vraag is of je in dit plaatje de enige aansprakelijke bent. Artikel 6:170 BW zegt met zoveel woorden dat je werkgever aansprakelijk is als jij daar namens en voor hem aanwezig bent en dus uit hoofde van je functie. Ik begrijp dat dit inderdaad het geval was hoewel je misschien op dat moment geen werkzaamheden in de letterlijke zin van het woord aan het verrichten was. Ook zegt lid 3 van artikel 6:170 BW met zoveel woorden dat als jullie dus beiden aansprakelijk zijn, jij in normale omstandigheden in jullie onderlinge verhouding niets hoeft bij te dragen.

Dan de polisdekking. Wat dat betreft begrijp ik het antwoord van Jelle niet helemaal , althans ik begrijp niet wat zijn collega’s hem niet duidelijk konden maken want zo moeilijk is het allemaal toch niet. Als dit schadegeval belandt op de AVP -schadeafdeling dan grijpt een goed afgerichte AVP-schadecorrespondent onmiddellijk naar zijn map standaardbrieven om daar onder de G de brief ‘geen particuliere sfeer’ uit te voorschijn te toveren om een afwijzing te plegen. Belandt de zaak op het bureau van een AVB-schadecorrespondent dan zal deze mogelijk iets meer bedenktijd nodig hebben om daarna echter toch tot de conclusie te komen dat hij het niet kan maken om af te wijzen op polisdekking aangezien de bedrijfsmatige sfeer hier toch wel aanwezig lijkt te zijn. Elke verantwoordelijke en zich zelf respecterende werkgever heeft tegenwoordig een AVB-polis en ik denk dat de zaak daar met succes aangemeld kan worden. Ik begrijp nu ook dat dit circuit inmiddels in werking is gezet. Ik voorzie daarbij geen problemen.

Tenslotte heb ik voor de volledigheid nog even nagegaan hoe de samenloopcommissie in vergelijkbare gevallen heeft geoordeeld, zie:

http://www.verzekeraars.nl/UserFiles/File/download/geschillencommissie/uitspraken/samenvatting%20uitspraken%201-110.pdf

Uit uitspraak 39 blijkt dat zodra een werknemer van de bedrijfsmatige sfeer overschakelt naar een particuliere modus hij niet meer gezien kan worden als werknemer. De bezigheden moeten dan echter wel puur privé zijn. In dit geval zie ik die overschakeling niet.
Ook in uitspraak 42 stond de feitelijke situatie te los van de eigenlijk taakvervulling zodat ook hier de AVP polis dekking moest bieden.
In uitspraak 58 komt de commissie tot een mijns inziens 180 graden tegenovergestelde uitspraak.
Persoonlijk zie ik niet zo veel verschil in de omstandigheden bij uitspraak 42 en 58. Desondanks komt de Commissie tot tegenovergestelde uitspraken.

Ik laat het hier voorlopig even bij.
Badge
En toen was het stil .................
Reputatie 1
Erg stil inderdaad!

Wel heel erg bedankt voor de reactie, ik denk dat Madame1 hier veel aan gehad heeft. Eerlijk gezegd ben ik ook wel benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst hiervan.
Je geeft aan dat je mijn antwoord niet helemaal begrijpt. Dat snap ik en ik kan jouw onderbouwing helemaal volgen. Maar dit was het antwoord dat ik kreeg en ik als 'leek' neem dat gelijk voor waarheid aan. 😉
Badge
Erg stil inderdaad!

Wel heel erg bedankt voor de reactie, ik denk dat Madame1 hier veel aan gehad heeft. Eerlijk gezegd ben ik ook wel benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst hiervan.
Je geeft aan dat je mijn antwoord niet helemaal begrijpt. Dat snap ik en ik kan jouw onderbouwing helemaal volgen. Maar dit was het antwoord dat ik kreeg en ik als 'leek' neem dat gelijk voor waarheid aan. ;)


Jelle,

Ik reageer nog even alleen moet ik dat doen zonder arrogant of betweterig over te komen want dat wil ik helemaal niet.

In een vorig leven heb ik me 34 jaar lang bezig gehouden met (bijna) alleen aansprakelijkheidsschades. De eerste 19 jaar met AVP-schades en de laatste 15 jaar met AVB-schades. Die laatste kennis is natuurlijk nog het meeste vers. Ik ben er van overtuigd dat de vak-collega's bij FBTO uiterst vakbekwaam zijn in de zaken waar ze zich mee bezig houden maar aangezien FBTO alleen particuliere schadeverzekeringen sluit (en daarop schades behandelt) kan ik me er ook iets bij voorstellen dat een AVB-schade bij hen ongeveer gelijk is aan een ver-van-mijn-bed-situatie. Ik heb beiden gedaan en heb in het verleden ook wel vergelijkbare zaken op mijn bordje gekregen. En aangezien ik dergelijke situaties dus met twee petten op kan beoordelen maar jouw collega's niet, kan ik me er iets bij voorstellen dat jij daar geen volledig antwoord hebt gekregen. Nogmaals, niets ten nadele van jouw collega's want alleen maar begrijpelijk.

Tot slot, zoals ik al heb gezegd, ik denk dat deze schade door de AVB-verzekeraar zonder problemen zal worden afgewikkeld. Op een AVB-polis staan zowel de verzekeringnemer (de werkgever) als zijn personeel in het rijtje verzekerden. Ze zijn beiden aansprakelijk jegens de tegenpartij maar in hun onderlinge verhouding is de aansprakelijkheid 100-0 in het nadeel van de werkgever. Die onderlinge verhouding is voor een AVB-verzekeraar echter totaal niet interessant omdat hij linksom of rechtsom toch moet betalen. Ik ben zodoende helemaal niet zo nieuwsgierig naar de uitkomst omdat ik denk die wel te weten. Laat ik het nog anders zeggen, als nadien zou blijken dat de AVB-verzekeraar niet zou betalen dan pas zou ik heel nieuwsgierig zijn naar de redenen daarvan.

Frans  
  
Badge
Ik denk dat we dit onderwerp zo langzamerhand wel kunnen afsluiten. Jammer dat we van Madame nooit meer hebben gehoord hoe het afgelopen is met haar AVB-claim.
@Frans.

Madame 1 had het zélf al aangekondigd: "Bedankt voor jullie reacties! Ik was eigenlijk gewoon benieuwd naar de mening van anderen en niet zozeer op zoek naar advies".

De door mij ooit gestelde vraag aan Onderling.nl of dit medium ook als vragenstelforum gebruikt kan gaan worden bleef onbeantwoord. Er staat wél op het forum: stel uw vraag, maar slechts een enkeling vindt de weg hierheen.
Tóen heb ik gewaarschuwd om van Onderling.nl een vraagbaak te maken, voor je het weet moet je aan de lopende band informeren over claimkansen voor van de tafel of in de wc-pot gevallen telefoons en kinderen die de eigen inboedel vernielen. Maar je kent de zich steeds weer herhalende vragen van Zeker.com zélf wel.

Mijn (ongevraagde) raad was op de zelf gestelde vraag: "bezint eer ge begint". Maar dit probleem is niet werkelijk ontstaan. Hoe denk jij hierover, is een adviesmodule een verrijking? FBTO neemt  zéér tegen mijn verwachtingen geen zichtbaar aandeel, dus zou "het werk" aan de Forumleden en/of de Onderlingers blijven "plakken".
Badge
Hansje,

Ik wilde eigenlijk alleen weten hoe de claim op de AVB-polis was afgelopen. Meer niet. Nou weet ik vrijwel zeker dat die de claim betaald zullen hebben maar de echte bevestiging heb ik nooit gezien.

De vragen van Zeker.com ken ik zeker en ik snap nog steeds niet hoe de nitwits op die site terecht komen want zelfs de vragen zijn van een bedroevend niveau.
Hier is het niveau hoger en gelukkig worden we hier ook gevrijwaard van de antwoorden van die zogenaamde helpdesks want ook daar word je niet vrolijk van.

Overigens, al maanden krijg ik geen mail meer van zeker.com terwijl dat in het verleden wel het geval was. Op de een of andere manier is de link tussen die site en mijn mailbox verdwenen of zo of er is iets anders aan de hand.  Ik weet echter niet hoe ik dat moet oplossen.

Als je het hebt over een adviesmodule hier op de site dan ben ik daar geen voorstander van. Het geven van adviezen moet je overlaten aan proffessionals die ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Hier geven wij alleen meningen. Vóór je het weet slaat zo'n 'advies' als een boemerang op je terug en dat moet je niet willen.  
@Frans.

Meerdere malen heb ik de Zeker.com-vragenstellers opgeroepen om aan te geven hoe ze op deze forum-site terechtgekomen zijn, want ze stellen soms heel persoonlijke vragen, zélfs met polisnummer en andere privacy-gevoelige gegevens, maar die schrikken klaarblijkelijk wanneer ze merken , dat ze niet met hun verzekeraar, maar met een forum in contact staan. Toen ik, om dit te onderzoeken, zélf een vraag hierover op de Zeker.com-site heb gezet, werd de vraag "koelbloedig" en commentaarloos verwijderd. Nadat ik de oprichter van dit medium, over mijn ervaring heb ingelicht en geen antwoord kreeg, heb ik me afgemeld. Verzekeringsvragen worden intussen ook professioneel beantwoord bij Independer en reviews zijn ook hier, maar ook bij bij ervaringen.nl na te lezen. Ook hier ziet je, dat dingen die goed functioneren meteen nageaapt worden en de kwalitatief gezien, tweede liga afsterft.

Ik heb in mijn beroepservaring altijd geweten, dat je, om de laatste 20% meerwaarde te kunnen bereiken, 80% meer inzet moet brengen en dat brengen "niet-bezetenen" niet meer op! Het kost overigens ook veel budget.
De laatst gestelde vraag en het antwoord op Zeker.com.....
Type je vraag en krijg snel antwoord...


mijn man is helaas overleden die is bij jullie verzekerd mijn vraag is mag ik gewoon gebruik maken van de golf kenteken 20 lg.dz graag antwoord vr groet mevr Goulooze wals.

Gevraagd door J Goulooze Wals 21 uur geleden autoverzekeringCorien:
U krijgt hier ook geen antwoord mevrouw, u moet even met uw maatschappij overleggen. Dit is een algemeen forum, gewone mensen zoals u en ik.
Wij weten niet eens  waar u verzekerd bent. En ook niet wat hun voorwaarden zijn, u moet echt even bellen met uw tussenpersoon of uw maatschappij.

Dit zijn helaas van die lastige dingen die geregeld moeten worden, nog gecondoleerd.
door Corien 2 uur geleden


Simon:
Ja u mag er mee rijden (vooropgesteld dat u een geldig rijbewijs heeft), want u wordt aangemerkt als gemachtigd bestuurder van dat motorrijtuig.
Het verdient evengoed wel aanbeveling de verzekeraar hiervan in kennis te stellen en eventueel de polis (al is het maar tijdelijk) op uw naam voort te zetten.

door Simon 14 uur geleden


Martijn Tromp:
Allereerst gecondoleerd. Dit is echter een algemeen forum. U zult binnen 3 maanden de auto op uw naam zetten ivm rdw. Normaal gesproken kunt u de autoverzekering ( en overige verzekeringen) op uw eigen naam overzetten.
door Martijn Tromp 19 uur geleden


J Goulooze Wals:
Ik heb geen antwoord op m,n vraag mag ik er ja of nee mee rijden ik wil hem gaan verkopen of inruilen maar mag ik er zo lang in rijden vr groet . door J Goulooze Wals 17 uur geleden
Badge
De laatst gestelde vraag en het antwoord op Zeker.com.....
Type je vraag en krijg snel antwoord...


mijn man is helaas overleden die is bij jullie verzekerd mijn vraag is mag ik gewoon gebruik maken van de golf kenteken 20 lg.dz graag antwoord vr groet mevr Goulooze wals.

Gevraagd door J Goulooze Wals 21 uur geleden autoverzekeringCorien:
U krijgt hier ook geen antwoord mevrouw, u moet even met uw maatschappij overleggen. Dit is een algemeen forum, gewone mensen zoals u en ik.
Wij weten niet eens waar u verzekerd bent. En ook niet wat hun voorwaarden zijn, u moet echt even bellen met uw tussenpersoon of uw maatschappij.

Dit zijn helaas van die lastige dingen die geregeld moeten worden, nog gecondoleerd.
door Corien 2 uur geleden


Simon:
Ja u mag er mee rijden (vooropgesteld dat u een geldig rijbewijs heeft), want u wordt aangemerkt als gemachtigd bestuurder van dat motorrijtuig.
Het verdient evengoed wel aanbeveling de verzekeraar hiervan in kennis te stellen en eventueel de polis (al is het maar tijdelijk) op uw naam voort te zetten.

door Simon 14 uur geleden


Martijn Tromp:
Allereerst gecondoleerd. Dit is echter een algemeen forum. U zult binnen 3 maanden de auto op uw naam zetten ivm rdw. Normaal gesproken kunt u de autoverzekering ( en overige verzekeringen) op uw eigen naam overzetten.
door Martijn Tromp 19 uur geleden


J Goulooze Wals:
Ik heb geen antwoord op m,n vraag mag ik er ja of nee mee rijden ik wil hem gaan verkopen of inruilen maar mag ik er zo lang in rijden vr groet . door J Goulooze Wals 17 uur geleden


Ja, lachen he?

Reageer