Onderling over vijf jaar.......niet meer te toppen!

  • 18 april 2014
  • 4 reacties
  • 1993 Bekeken

Onderling.nl over vijf jaar........

Met interesse ben ik sinds kort onder de naam inspirator actief op dit forum (Inmiddels heeft zich ook een innovator aangemeld) en dat wekt misschien bredere als alleen verzekeringstechnische  verwachtingen!!. Mijnerzijds verwacht ik ook veel van innovatieve verzekeraars die meer willen doen dan alleen maar door te prijsstunten de klanten van de alom tegenwoordige concurrenten af te troggelen.

Wat hebben verzekeraars voor mogelijkheden? De markt expandeert niet meer en de klantenservice moet voor deze dienstverlener catagorisch altijd optimaal zijn. Blijft dan alleen nog de prijs als argument?
Nee, zegt FBTO, wij gaan contacten met de "buitenwereld" leggen door via Onderling.nl actief te communiceren over een niet zo geheel aantrekkelijk thema: het verzekeren! Een afgewezen claim aan een forum te kunnen voorleggen, ter discussie te kunnen stellen en daarmee misschien de voorwaarden te kunnen laten wijzigen, is in verzekeringsland behoorlijk innovatief bedacht. FBTO kiest er dus niet voor om als prijsstunter in de markt te staan, maar wil een eigen en afwiijkend herkenbaar merk zodanig op- en uitbouwen, dat ze zich duidelijk kan onderscheiden van alle andere verzekeraars.

Helaas is het DNA van verzekeraars doorgaans conservatief gebaseerd op o.a. beheersen, beheren en risico-vermijding. Een inspirator of een innovator is al meteen een vreemde eend in de organisatiebijt. Onderling.nl lijkt mij dan ook eerst buiten de verzekeringsorganisatiecirkel te zijn ontwikkeld om de andere medewerkers niet teveel voor de voeten te moeten lopen. Het Onderling-greenfeld moet echter ooit binnen de FBTO/cirkel gebracht worden om langzaam het oude grijze DNA meer kleur te kunnen gaan geven. Die kleur zit al een tijdje in het logo en inmiddels wordt Onderling ook op de FBTO-website duidelijk zichtbaar getoond. FBTO/medewerkers zullen er ook van doordrongen zijn, dat ze allang geen Friese Boeren en Tuinders organisatie meer zijn, maar een open communicerend bedrijf, dat, zoals het heet, de klanten centraal stelt en bereid is zonder pauze naar haar klanten te luisteren.

Onderling.nl telt al zeer binnenkort het 3.000e forumlid. Onduidelijk blijft hoeveel aangemelden er werkelijk stabiel actief zijn op het aangeboden forum. Mij viel op, dat er massaal gereageerd wordt wanneer er een case geplaats is, maar er op de topics minder consequent ge(re)ageerd wordt, terwijl het Onderling-forum toch een grote meerwaarde voor klanten moest kunnen betekenen. Niet (alleen) meer leden als doel maar meer activiteit op de topics dus?

Als inspirator zou ik me óók kunnen voorstellen, dat voor geìnteresseerden het claimarchief een schat aan meerwaarde zou kunnen betekenen. Preventieve tips van de verzekeraar om schade te helpen voorkomen of te begrenzen, leiden tot meer onderhoudsinzicht en minder afgewezen schade-claims. De verzekerde betaalt weliswaar zijn of haar premie, maar krijgt hier momenteel (te) weinig voor terug. Voor mij als klant én inspirator een nieuwe bron om met praktische Informatie dit lege gevoel positief te kunnen gaan invullen. Informatie zoals foto´s van plekken met steeds weer te laat ontdekte beginnende schade aan een gebouw, om eens met de woonverzekering te beginnen. Waar zit die slecht zichtbare houtrot vaak of hoe ziet houtrot er überhaupt uit en waarmee te bestrijden/te repareren? De klant claimt steeds weer schades die uieindelijk onverzekerbaar zijn omdat de oorzaak achterstallig onderhoud is. Onderwijs de FBTO-klant in zinvol omgaan met het verzekeren, het besparen van kosten en het minder indienen van kansloze claims. Geef voor de misschien ietshogere premie een vakkundige portie gemak aan deklanten terug! Met Onderling is al eens bewezen, dat hier behoorlijk out-of-the-box gedacht kan worden........

VRAAG. Is Onderling.nl misschien ook met een functie als informatiecentrum voorstelbaar, als klantenbinder met interactie door actief gebruik te maken van de oneindige informatie uit de historische claimschatkamers......en daarmede FBTO en Onderling.nl op eenzame en unieke merkhoogte te tillen door de unieke symbiose 1+1=3, waarvan de enthousiaste FBTO-community-klant ook optimaal kan meeprofiteren.........?

(en uiteindelijk toch iets waardevols terugkrijgt voor zijn hopelijk niet voor schades gebruikte verzekeringspremie)

4 reacties

Reputatie 1
Hi inspirator!

Mooi opgezet topic, met een heldere kernvraag: kunnen we eerdere claims ook gebruiken als leidraad voor mensen met schade, of als preventietips.

Dit lijkt me een schitterende toevoeging! Hoe zie je dit precies voor je? Met informatie vanuit FBTO naar aanleiding van een door een forumlid ingebracht schadegeval? Of op een andere manier?
@Jelle. Ik zou me best een flexibele jaarkalendervorm kunnen voorstellen waarbij een éénmalige opbouw jarenlang steeds weer opnieuw door een redacteur gebruikt, aangevuld  en geactualiseerd kan gaan worden.

Voorbeeld: de maanden november/december en de eerste vorst komt eraan waarmee ook de bevriezing van buitenleidingen of leidingen in schuren en garages die niet verwarmd worden. Verzekeraars én de loodgieters zitten er evenzo jaarlijks op te wachten dát er weer een claimgolf binnenstroomt wanneer het gaat dooien en de natte plekken aan en in gebouwen zichtbaar worden. Waterschade door bevriezing/ontdooien, verzekerd of niet, is een gemakkelijk vermijdbare schade en verzekeraars kennen de oorzaak, de schade en de verzekerde klanten........

De FBTO-WAARSCHUWINGS+informatiedienst zou deze schadegolf kunnen inperken met een herhaalde vorstwaarschuwing, een foto-serie van ooit vastgestelde en indrukwekkende vorst/water-schade en een praktische (ontluchtings-)handleiding. Niet iedere klant weet precies wat er gedaan moet worden of vergeet het gewoon!

Buitenkraan afsluiten - Klustips - Hulp bij al je klussen


Welke info-kanalen gebruikt kunnen gaan worden kan separaat bekeken worden, tweesnijdig zou het zijn, wanneer de klant steeds weer op Onderling.nl terrecht zou komen en daarbij tevens ontdekt wat zijn verzekeraar allemaal bereid heeft staan aan waardevolle informatie over schadethema's en gevoerde klantdiscussies.  Een waarlijk zéér interessante plek om regelmatig terug te keren, vrijwillig of via de FBTO-WAARSCHUWINGS+informatiedienst!

Ik betaal maar krijg er altijd iets voor terug..........verlaagt de klant/verzekeraarsfrictie hiermede enorm!

Andere aanleidingen: de vakantietijd en de daarbij behorende inbraaktoename of de inmiddels te dure volcascoverzekering van de niet inmiddels toch meer zo nieuwe auto of verstopte regenpijpen. Juist de ervaren verzekeraars kennen de knelpunten en de toptijden (die ze voorgedateerd kunnen gaan gebruiken).......dit jaar actueel de zakkenrollers en rugzakkendieven op terrasjes in Barcelona.......e-fietsenbeveiliging en vergeet uw dur accu daarbij niet!........wachttijden bij de aanvullende tandartsverzekering.........maar dát hoeft ik de FBTO-schademedewerkers hier verder niet te gaan uitleggen.

Ergo. Ik kan me zelfs met bij de huidige Onderlingstruktuur per item een kopje WAARSCHUWINGS+informatiedienst goed voorstellen en voor de steeds meer verwende klant, is Onderling exclusief van FBTO, binnen vijf jaar niet meer te (s)toppen!!


Ik wens jullie fijne vooral en schadevrije paasdagen:  http://www.carwoman.nl/images/fijne%20paasdagen!.jpg
............en Jelle, over de budgettering van het voorgestelde klant-informatie-idee hoeven FBTO èn Onderling zich geen kopzorgen te maken, het financiert zich niet alleen zélf, maar levert bovendien een extra kostenbesparing op door de verwachting dat er minder schadeclaims zullen binnenkomen..........en daardoor "verkoopt zich" het idee intern met gemak, want bij kostenbesparingen gaat zelfs de conservatiefste verantwoordelijken meteen met gespitste oren rechtop zitten!

Een klant die niet met voorwaarden en rekensommen geconfronteerd wordt heeft voor meer gemak ook eerder twee open oren wanneer hij/zij op een positieve manier door de verzekeraar benaderd wordt.......

Zoals het heet een WIN-WIN-concept!

Ik ben me ervan bewust, dat veel goede ideeën al vóór het omzetten sneuvelen. Toch hoop ik, dat er weinig tegenargumenten bedacht kunnen worden. Wie het voorstel niet ziet zittenof juist wel kan op deze topic zijn/haar bijdrage deponeren en/of ter discussie stellen......daarvoor is een forum tenslotte ook ingericht, toch?

**Mogelijk heeft een lezer al een voorstel om een speciaal thema in behandeling te (laten) nemen?
@Jelle. Op "jij kiest", een topic van Francien, heb ik uitgelegd, dat dit forum uiteindelijk niet de juiste communicatieplek voor mij is..............gezien de ontbrekende drukte en..........CITAAT:


**Overigens benut ikzelf de social media niet en zie daarmede een ontwikkeling tègen communicatiekwaliteit ook bij FBTO  (Twitter of Google+, Facebook enz.), waardoor menig bericht niet meer bij mij aankomt! Ik trek daaruit de consequentie om te moeten vaststellen, dat er teveel informatie aan mij voorbij gaat om geloofwaardig op dit forum te kunnen deelnemen, juist omdat ik een informatieachterstand heb/krijg!

Ik wens jou en Onderling veel succes, en denk ook eens aan de achtergestelde doelgroepen zoals niet-social mediagebruikers en de "golden-grijzen", de ouderen onder ons!! Misschien toekomstig bij iedere beslissing binnen Onderling  en FBTO nog even checken: "hoe zouden mijn ouders en grootouders dit zien?
of niet zien?

Dàt zou ik doen als ik FBTO was!

Reageer