Vraag

Chaletverzekering

  • 5 februari 2015
  • 4 reacties
  • 2365 Bekeken

Sedert enige tijd bezit ik een chalet.
Blijkt, wat ik ook probeer onverzekerbaar.
Zou nu liefst een onderlinge waarborgmaatschappij oprichten.
Dit teneinde risico van bijv. brand, stormschade etc. toch enigszins te kunnen afdekken.
Het gekke is dat alle verzekeringsmaatschappijen wel caravan verzekeren en/of huizen maar geen chalets.
Waarom?
Als je er goed over nadenkt is dit onbegrijpelijk.

4 reacties

Reputatie 1
Beste Jan Willem,

Het klopt dat we geen recreatiewoning verzekeren als deze geen betonnen fundering heeft. Heeft je chalet dat wel? Dan verzekeren hem voor je. Wat vind je van deze eis? En hoe zou jij het in je onderlinge aanpakken?
Bij een caravan wordt ook niet gevraagd of een vloer de vom van een bootje heeft, zodat ze bij ernstige regen blijft drijven.
Je vindt dit vast een onzinnig antwoord.
Wel, dat klopt, want dat vind ik jouw antwoord ook.
Veel belangrijker zijn aard van gebruik, onderhoudstoestand, verwarmingsmethoden, up to date zijn van bijv. flexibele gasleidingen, sl of niet beschikbaar voor verhuur aan OostEuropeanen (of asielzoekers),Electrische installatie conform nen-1010 en wijze van verbinding met de ondergrond om maar eens een paar zaken te noemen.
Wat ik zo langzaam maar zeker ervaar van allerlei verzekeraars is dat ze drogredenen bedeenken omdat ze kennelijk denken dat chaletbezitters, woonwagenkamp bewoners, fraudeurs, oplichters etc. die slechts uit zijn op het oplichten van verzekeringmaatschappijen. Dat er ook duizenden mensen zijn die een mooi vast stekkie hebben op een vaklantiepark, en die daar hun ziel en zaliheid instioppen is kennelijk nooi doorgedrongen tot verzekeraars. Evenmin dat deze mensen jaren achtereen sparen, en dat de uiteindelijke waarde van zo'n chalet met inhoud soms 60 tot 100 duizend euro is. En dat ze dat vermogen, net als bij een caravan of huis graag zouden verzekeren.

Natuurlijk zou ik de plaats aankijken waar het chalet staat. Ik zou inderdaad gemeentelijke woonwagenkampen uitsluiten bijv., evenals chalets die verhuurd worden. Daarnaast zou ik 1 xp.10 jaar een keuring vergen, alsmede bewijs van regelmatig onderhoud van verwarming en/of schoor. Ik zou voor die keuring 150,00 euro vragen, en als basispremie 0,5%. Globaal 0,1% gaat naar beheerskosten van het fonds, en0,4% gaat naar "dekkingsreserve".
10 goede jaren geven een bonus voor alle deelnemers in een "blok"  van hetzelfde start jaar. Een dekkingstekort wordt omgeslagen over de deelnemers van dat jaar.
Om u een voorbeeld te geven, op het park waar ik zit staan 320 chalets. 200 daarvan voldoen aan de criteria. Er zijn de laatste 5 jaar geen ongelukken gebeurd die tot uitkeringen zouden hebben geleid.
Wel stierven meerdere mensen door koolmonoxide vergiftiging. U ziet, een verzekering zou gelijk ook de veiligheid verhogen.
Alleen al hier in Zeeland staan vele duizenden van diot soort bouwsels.
Moin Jelle, 

Een juridisch correcte aanpassing, En ja ik geeft toe, ik Heb het wellicht wat bot neergezet.

Echter, Mijn dochter heeft een kringloopwinkeltje. En dan hoor je soms de vreemdste verhalen. Zo vorderde voorgaand jaar een Westbrabantse Gemeente een chaletpark tbv het COA. (Opvang asielzoekers). Daarin werden o.a. een aantal syriers gehuisvest, die hun potje begonnen koken niet op het fornuis, maar op houtvuurtjes die werden aangelegd in gazons, en in een aantal gevallen zelfs op stenen op de woonkamervloer. Daar waar electrische fornuizen wel werden gebruikt werden ze wel aangezet, maar nooi meer afgeschakeld. Dan gaan die fornuizen kapot. Over de3 energielasten zullen we dan helemaal maar niet meer spreken. Maw. andere culturen veroorzaken soms ongewild schade's omdat ze van moderne techniek niets begrijpen, en ook niet begeleid worden. Dat is een schaduwzijde van de multi culti samenleving waar we niet voor moeten weglopen, en die ik ook niet wil zien in een onderlinge waarborg. Het is dan wachten tot het echt fout gaat. Geen risico maar een zekerheid op opdoen van schade, helaas.

Maar ik geef je ook een ander voorbeeld. Van "zuinige" Nederlanders.

Je vult bij het LPG station met een verloopnippel je butaan of propaantank met LPG. Die tanks zijn daarvoor niet gemaakt. Kunnen de veel hogere gasdruk van LPG niet aan.
Bij controle op caravanstallingen en campings vonden we tot 10% caravans met zo'n tank waar de maatmal dus niet meer over heen wilde. En dat verzekeren maatschappijen dan weer wel! Ondanks dat het ook  hier wachten is tot het fout gaat. En ook daarvan kan elke brandweer en elke milieudienst je voorbeelden geven met naam en adres.

Mijn mening is dat je voorzienbare risico's moet uitsluiten. Helaas vind je die vaak in menselijk gedrag, meer dan in de bouwwijze van woning/caravan/chalet..
Mijn chalet heeft bijv. 3 grote blussers en een blusdeken. Kleine moeite en niet veel kosten. Wel veilig. De gasinstallatie wordt, naar Duits voorbeeld elke 2 jaar volledig gekeurd. Hyaten worden dan onmiddellijk hersteld/vervangen. Het lijkt me dat we met enige goede wil veilig gedrag kunnen afdwingen in een onderlinge. En ik heb tijd genoeg, na een herseninfarct waarin ik in mijn eigen (zware) beroep (voorlopig )artbeidsongeschikt ben geworden. Zou evt een mooie 2e carriere zijn.

Groet, 

Jan Willem Hajee
Another important element that is missing from the list is the ill-informed parents who think they understand classroom dynamics and teaching methods. Few do actually understand these things, and many who don't understand will jump too readily into aggressive postures against the essay typer people trying to run the schools and teach the children.

Reageer