Beantwoord

Vraag 't Adriaan

  • 13 februari 2014
  • 95 reacties
  • 35047 Bekeken

In dit topic mag je mij van alles vragen over verkeersgedrag. Bijvoorbeeld waarom we bellen in de auto terwijl we weten dat het gevaarlijk is. Of hoe het komt dat je soms ergens rijdt en bij jezelf denkt: "hé, ben ik hier al"?
icon

Beste antwoord door Frans den Oudsten 12 maart 2014, 12:05

Hadden e-autobezitters hiermee gerekend: mogelijke verzekeringspremieverhoging?

VRAAG aan Adriaan Heino: Zijn er al concretere gegevens uit de verzekeraarsstatistieken die een premieverhoging gaan rechtvaardigen? Of is er nog meer voorkennis dan hier beschreven, die een mogelijke verhoging plausibel maakt? Univé en Onna-Onna bieden ook een verzekering aan. Van de Achmea-groep vond ik tenslotte nieuws over de volgende verzekeraars:


Autoverzekering voor elektrische auto - grote verschillen premieAutoverzekering elektrische auto duurder? | Wegwijs.nl
Met belangstelling heb ik jouw eerste twee links doorgelezen Hans. Mijn mening:

Op zich lijkt het mij niet onlogisch dat een autopolis voor een elektrische auto duurder gaat uitvallen. In de eerste plaats is zo’n auto al zwaarder in vergelijking met een zelfde type met een verbrandingsmotor. Daardoor heb je in principe een langere remweg nodig om tot stilstand te komen terwijl het me ook niet onlogisch in de oren klinkt dat zo’n auto bij een aanrijding ook een grotere schade aan de derde kan veroorzaken door zijn zwaardere massa.  De andere kant: met het gewicht wordt al rekening gehouden bij het vast stellen van het premie-gedeelte voor de WA-verzekering.

Meer moeite heb ik met een (flinke!!) prijsverhoging voor het casco-gedeelte van de autopolis. Weliswaar gaat het zwaardere-massaverhaal ook enigszins op voor dat casco-gedeelte en dan met name als je die auto om een boom vouwt omdat van een boom nu eenmaal bekend is dat die normaliter niet mee geeft maar kom op hee. Een geavanceerde moter van een BMW of Mercedes is ook duur en die zit vlak achter het front. Dus ik kan de redenering van Groen Assurantiën wel volgen die onder jouw link het volgende zegt:

‘AllSecur redeneert dat een elektrische auto duurder is in aanschaf dan een vergelijkbare benzine/diesel auto. Met name de batterij wordt daarbij als duurste onderdeel genoemd. Vreemd, want een kapotte batterij, wat overigens zeer zelden gebeurt, valt sowieso niet onder de auto verzekering tenzij je de batterij tijdens een aanrijding zodanig beschadigd dat het moet worden vervangen. In een vergelijkbaar geval zal dan ook een brandstof auto aanzienlijke schade hebben. In beide gevallen is de auto dan waarschijnlijk toch al total loss. Een hogere premie vanwege de hogere aanschafprijs is dus wel logisch, de uitleg erachter niet echt.’

En inderdaad, een hogere premie vanwege de hogere aanschafprijs is volstrekt logisch en gebeurt nu ook al. Of je daarbij ook een (kleine) opslag moet rekenen op het casco-gedeelte(!) voor de toegenomen massa bij een gelijkblijvende auto-omvang is een kwestie van dispuut. Mijn mening is dat ik het als autoverzekeraar eerst zonder opslag zou willen proberen en pas als de statistieken uitwijzen dat het toch duurder uitvalt dan ………..  

En dus niet op voorhand al een hogere premie gaan berekenen.
Bekijk origineel

95 reacties

Bedankt Onderling en Adriaan Heino voor dit vernieuwende aanbod.

Graag maakt ik direct gebruik van de gelegenheid om mijn zorg tot uitdrukking te kunnen brengen, dat in Nederland het scheiden van de verschillende subgroepen van verkeersdeelnemersabsoluut uit de hand gaat lopen. Skaters op het trottoir, wielrenners (zonder bel) die al schreeuwend op het fietspad sámen met e-bikes en snorfietsen aan de rustige fietsers voorbij razen. Rare knetterpotten met een 45km-bordje, die erg op een auto lijken op de autorijweg........,bakfietsen met/zonder motor (met of zonder rijbewijs?) en inmiddels een hele batterij exotische voertuigen die nog geen eigen naam hebben..

Alleen al het toenemende aantal ongelukken door en mét e-bikes (die inmiddels ook nog eens sneller gemaakt worden) en wielrenners in het weekend is al aanleiding genoeg om hierover eens principiëel te gaan nadenken. Het normale verkeer zwicht al onder de drukte en daar komen steeds meer problemen bij!

VRAAG: kan dit niet allemaal eerst getoetst worden alvorens "voertuigen" in de handel te brengen en de weg te kunnen/mogen opsturen?
Voordat een voertuig de weg op mag, moet het toelatingskeuring ondergaan. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de maximum snelheid van het voertuig.  Daarnaast wordt er in sommige gevallen aanvullend onderzoek gedaan. Een voorbeeld van een aantal jaren terug is de Segway. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een onderzoek verricht naar de verkeersveiligheidsconsequenties van het gebruik van de Segway op de openbare weg (zie https://www.swov.nl/rapport/R-2007-06.pdf). Het is dus niet zo, dat een nieuw type voertuig zomaar, zonder toetsing vooraf, de weg op mag.
@Adriaan Heino. ....en achteraf de opvoering van de nieuwste e-bikesnelheid van 30-45km/h verbieden door de snelheid van de doorsnee-gewone-fiets op fietspaden voor te schrijven? een wettelijke maximum snelheid van 20km/h? De problemen (met snelle e-bikes en wielrenners op de fietspaden) worden niet meer met vrijwillige gedragsaanpassing opgelost denk ik. De 45km/h-vehicles horen ook niet op de rijweg waar 50km/h normaal is. In ons dorp is het al bijna een ziekte, dat steeds meer jongelui met deze (opgetuigde) voertuigen rondhangen. Deze ontwikkelingen zijn dus NIET vooraf bedacht, laat staan getoetst.
Overigens rijden deze Segway-bakfietsen (link) dagelijks over de fietspaden.........Ik herinner me uit de tijd, dat bakfietsen nog economisch/zakelijk gebruikte transportmiddelen waren, die allemaal op de normale rijweg reden. Segway-bakfietsen worden veel voor het vervoer van groepjes kleine kinderen gebruikt......en die zou ik ook liever niet tussen het autoverkeer zien, maar op het fietspad.....? Tenor is, dat er onvoldoende regelgeving meer mogeliojk schijnt met al deze nieuwe technische en gebruiksontwikkelingen, maar er niet van te voren over wordt nagedacht. Ook de heftige toenamen van riskja's en trapauto's vallen daaronder.
De VRAAG blijft dus, hoe moeten de toezichthouders en handhavers hierop reageren.....niets doen helpt ook niet. De ontwikkeling werktalleen maar ongelukken en toenemende agressie in de hand.

http://www.wendyhendrikse.com/wp-content/uploads/2012/09/20120924-160453.jpg
Overigens rijden deze Segway-bakfietsen (link) dagelijks over de fietspaden.........Ik herinner me uit de tijd, dat bakfietsen nog economisch/zakelijk gebruikte transportmiddelen waren, die allemaal op de normale rijweg reden. Segway-bakfietsen worden veel voor het vervoer van groepjes kleine kinderen gebruikt......en die zou ik ook liever niet tussen het autoverkeer zien, maar op het fietspad.....? Tenor is, dat er onvoldoende regelgeving meer mogeliojk schijnt met al deze nieuwe technische en gebruiksontwikkelingen, maar er niet van te voren over wordt nagedacht. Ook de heftige toenamen van riskja's en trapauto's vallen daaronder. De VRAAG blijft dus, hoe moeten de toezichthouders en handhavers hierop reageren.....niets doen helpt ook niet. De ontwikkeling werktalleen maar ongelukken en toenemende agressie in de hand. http://www.wendyhendrikse.com/wp-content/uploads/2012/09/20120924-160453.jpg


Dank voor deze foto. Wist eerlijk gezegd niet dat dergelijke veortuigen bestaan. Ik deel uw zorg wat betreft de veelheid aan verschillende voertuigen. Zoals ook in het SWOV rapport valt te lezen, neemt de onveiligheid toe naarmate er meer voertuigtypen zijn, zeker wanneer daarvoor afwijkende regels gelden. Om het verkeer duurzaam veilig te maken moet het aantal voertuigtypen om redenen van herkenbaarheid en voorspelbaarheid zo beperkt mogelijk zijn. Hier ligt dus zeker een taak voor de overheid.
@Adriaan Heino........ "Wist eerlijk gezegd niet dat dergelijke voertuigen bestaan"......(rijden bij ons als taxi's voor de plaatselijke kinderverblijven met en zonder huif erop).

Dan kunt u zich nog beter met de volgende link vast gaan voorbereiden over hoe de toekomst er gaat uitzien.......zoals de Segway als tweezitter.(veel plezier bij het bekijken). Zeer creatief zijn ook veel asiatische "bouwers".


https://www.google.nl/search?q=segway&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pPf8UrP7LoSThgeBp4FA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1250&bih=905


http://www.metaefficient.com/wp-content/uploads/segway-puma.jpg
@Adriaan Heino........ "Wist eerlijk gezegd niet dat dergelijke voertuigen bestaan"...... Dan kunt u zich bij de volgende link vast gaan voorbereiden over hoe de toekomst er gaat uitzien........(veel plezier bij het bekijken). https://www.google.nl/search?q=segway&client=firefox-a&hs=wZ0&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S-_8Us2CCcGShQf0uYCIAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1250&bih=905


De gewone Segway kende ik wel, maar de fanatsies met dit voertuig lijkt onbegrenst
@Moderators. Onder het kopje FORUM en "stel een vraag" zie ik de mogelijkheid om een vraag te kunnen stellen aan de heer Adriaan Heino niet.
Kan dat de oorzaak zijn dat er hiervan zo weinig gebruik gemaakt wordt? Het aanbod van de verkeerspsycholoog wordt nergens duidelijk zichtbaar gemaakt!
Reputatie 1
Hi Hansje,

Adriaan kun je alles vragen over verkeer. Daarom vind je dit topic ook hier onder Auto en motor. Het topic 'Stel je vraag' is bedoeld voor mensen die een vraag willen stellen, maar niet weten bij welk onderwerp hun vraag het beste past.

We hebben o.a. in de nieuwsbrief van donderdag 13 februari aangekondigd dat Adriaan hier is voor alle vragen over verkeer!
@Jelle. Ik zocht naar mogelijke (technische en communicatieve) oorzaken waarom dit unieke aanbod niet massaal gebruikt wordt, terwijl iedereen toch verkeersdeelnemer is! en ik me dus niet kan voorstellen, dat er niet bergen van vragen "ontlokt" kunnen worden...........ik blijf jullie initiatief graag enthousiast promoten, ben echter bang, dat intern misschien over een flop en einde project/verhaal gesproken gaat worden. Afgezien van eventuelegestelde verwachtingen die de heer Adriaan Heino in het project gesteld had. Het resultaat is links- of rechtsom altijd noch "verbesserungsfähig". 
Reputatie 3
Hai Hansje,

Wat leuk dat je af en toe nog meekijkt op Onderling :o
Ik wil even een toevoeging geven op Jelle zijn reactie. Je geeft terecht aan dat dit topic nog niet loopt. Bedankt daarvoor!

Via andere ingangen op Onderling.nl gaan we extra aandacht besteden aan dit topic. Ook via social media. In de volgende nieuwsbrief brengen we het topic opnieuw onder de aandacht. We gaan er vanuit dat Adriaan het dan smoordruk krijgt met vragen beantwoorden 😉
@Fokelien. Oók leuk om te zien, dat je er nog steeds veel lol in hebt, sámen met de andere Onderlingers..........

Om te tonen, dat Adriaan Heino meer in petto heeft dan winterbanden alléén, plak ik er hier een ander thema onder, óók om Onderling-lezers te animeren ándere vragen te stellen die verkeerstechnisch en verkeerspsychologisch relevant zijn. Eigenlijk een breed veld om sámen én met deze specialist over te kunnen communiceren, alhoewel mijn vraag over de verkeersdrukte/voertuigsoorten anders te gaan structureren klaarblijkelijk nog niet acuut op de agenda te staan scheen.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen per knopdruk gemakkelijk aantonen, dat er steeds meer "vreemde" voertuigen bij  ongelukken betrokken zijn en misschien kan Adraain Heino eens in de Achmea-archieven duiken en uitzoeken in welke rangorde welke voertuigenen belast zijn..........Adriaan........??
Nog even een gedifferenceerder antwoord op mijn vraag (waarmee u beslist de grote nationale pers zult halen), alvorens de berg van vragen komt...............zoals Fokelien heeft vermoed!!!!


'Wat had ik vandaag al kunnen verdienen als ik er gisteren mee was begonnen?' | Interview met dr. Adriaan Heino, Verkeerspsycholoog bij Centraal Beheer Achmea | MKB Servicedesk
Mijn TIP voor alle verkeerdeelnemers, lees de nieuwsbrieven van de hieronder geplaatse site..........
wanneer je bij "functie" niets wilt invullen, schrijf dan bij voorbeeld:  "dat gaat jullie niets aan" en je bent aangemeld!

Crowdfunding SnappCar al meteen succes - Verkeerskunde: hét multimediale platform voor verkeerskundigen
Reputatie 1
Mijn TIP voor alle verkeerdeelnemers, lees de nieuwsbrieven van de hieronder geplaatse site..........
wanneer je bij "functie" niets wilt invullen, schrijf dan bij voorbeeld:  "dat gaat jullie niets aan" en je bent aangemeld!

Crowdfunding SnappCar al meteen succes - Verkeerskunde: hét multimediale platform voor verkeerskundigen


Hi hansje!

Hoewel dit een heel erg interessante link is, is mij niet duidelijk wat hiermee je vraag aan Adriaan is.
[quote]Mijn TIP voor alle verkeerdeelnemers, lees de nieuwsbrieven van de hieronder geplaatse site..........
wanneer je bij "functie" niets wilt invullen, schrijf dan bij voorbeeld:  "dat gaat jullie niets aan" en je bent aangemeld!

Crowdfunding SnappCar al meteen succes - Verkeerskunde: hét multimediale platform voor verkeerskundigen


Hi hansje!

Hoewel dit een heel erg interessante link is, is mij niet duidelijk wat hiermee je vraag aan Adriaan is.
[/QUOTE

@Jelle. Sorry?  Ik ben Adriaan Heino en zijn vakgebied hier vol enthousiasme aan het promoten, terwijl er nog wel een vraag openstond die ik in post 13 nog eens extra onderstreept heb. Misschien vraag je eerst Adriaan Heino of hij in de archieven kan duiken, of nij de meest voorkomende ongelukken/voertuigen kan rangschikken...........

Ik weet, dat in jullie script staat, dat er een vraag gesteld moet worden, maar soms moet je een beetje flexibeler zijn en ook willen snappen wat hiermee bedoeld is. Ik kom hier ook niet meer op terug!
[quote]
Mijn TIP voor alle verkeerdeelnemers, lees de nieuwsbrieven van de hieronder geplaatse site.......... wanneer je bij "functie" niets wilt invullen, schrijf dan bij voorbeeld: "dat gaat jullie niets aan" en je bent aangemeld! Crowdfunding SnappCar al meteen succes - Verkeerskunde: hét multimediale platform voor verkeerskundigen Hi hansje! Hoewel dit een heel erg interessante link is, is mij niet duidelijk wat hiermee je vraag aan Adriaan is. [/QUOTE @Jelle. Sorry? Ik ben Adriaan Heino en zijn vakgebied hier vol enthousiasme aan het promoten, terwijl er nog wel een vraag openstond die ik in post 13 nog eens extra onderstreept heb. Misschien vraag je eerst Adriaan Heino of hij in de archieven kan duiken, of nij de meest voorkomende ongelukken/voertuigen kan rangschikken........... Ik weet, dat in jullie script staat, dat er [b]een vraag gesteld moet worden[/b], maar soms moet je een beetje flexibeler zijn en ook willen snappen wat hiermee bedoeld is. Ik kom hier ook niet meer op terug!


@hansje, jouw vraag prikkelt mij wel, om te kijken of en hoe vaak "vreemde" voertuigen betrokken zijn bij ongevallen en schades. Alleen bestaat het aantal verzekerde objecten nu nog voor het overgrote deel uit "gewone" voertuigen". Er is dus nog geen analyse en uitspraak mogelijk over een eventueel verhoogd risico op schade door nieuwe voertuigtypen. Uitzondering is misschien de e-bike, hoewel ook hiervoor de implicatiess voor de verkeersveiligheid nog niet duidelijk zijn (zie bv Nieuws :: NOaF)
[quote]
Mijn TIP voor alle verkeerdeelnemers, lees de nieuwsbrieven van de hieronder geplaatse site.......... wanneer je bij "functie" niets wilt invullen, schrijf dan bij voorbeeld: "dat gaat jullie niets aan" en je bent aangemeld! Crowdfunding SnappCar al meteen succes - Verkeerskunde: hét multimediale platform voor verkeerskundigen Hi hansje! Hoewel dit een heel erg interessante link is, is mij niet duidelijk wat hiermee je vraag aan Adriaan is. [/QUOTE @Jelle. Sorry? Ik ben Adriaan Heino en zijn vakgebied hier vol enthousiasme aan het promoten, terwijl er nog wel een vraag openstond die ik in post 13 nog eens extra onderstreept heb. Misschien vraag je eerst Adriaan Heino of hij in de archieven kan duiken, of nij de meest voorkomende ongelukken/voertuigen kan rangschikken........... Ik weet, dat in jullie script staat, dat er [b]een vraag gesteld moet worden[/b], maar soms moet je een beetje flexibeler zijn en ook willen snappen wat hiermee bedoeld is. Ik kom hier ook niet meer op terug!


@hansje, jouw vraag prikkelt mij wel, om te kijken of en hoe vaak "vreemde" voertuigen betrokken zijn bij ongevallen en schades. Alleen bestaat het aantal verzekerde objecten nu nog voor het overgrote deel uit "gewone" voertuigen". Er is dus nog geen analyse en uitspraak mogelijk over een eventueel verhoogd risico op schade door nieuwe voertuigtypen. Uitzondering is misschien de e-bike, hoewel ook hiervoor de implicatiess voor de verkeersveiligheid nog niet duidelijk zijn (zie bv Nieuws :: NOaF)


@Adriaan Heino. Dus wanneer er een schadeclaim over een aanrijding tussen een autobus en een trapauto heeft plaatsgevonden (zoals ze in recreatiegebieden rondrijden), is de trapauto niet als "voertuig" geclassificeerd? Maar waarmee is de autobus dan wél gecollideerd? Ook neem ik aan, dat de exploitant van zulke trapauto's een verzekering moet hebben afgesloten.....Dagelijks zie ik op de rijweg en op de fietspaden vervoersvehicles die kleine kinderen vervoeren (foto had ik al hierboven gestuurd) en die toch ook verzekerd moeten zijn. Daarover is dus in het digitale archief niets terug te vinden. Bij de verzekeraar niet en bij de politie ook niet? Moeten we de NSA gaan vragen......Om preciezer te weten wat er allemaal zo rondrijdt in Nederland moet en dan de betreffende importeurs gevraagd worden?
[quote]
Mijn TIP voor alle verkeerdeelnemers, lees de nieuwsbrieven van de hieronder geplaatse site.......... wanneer je bij "functie" niets wilt invullen, schrijf dan bij voorbeeld: "dat gaat jullie niets aan" en je bent aangemeld! Crowdfunding SnappCar al meteen succes - Verkeerskunde: hét multimediale platform voor verkeerskundigen Hi hansje! Hoewel dit een heel erg interessante link is, is mij niet duidelijk wat hiermee je vraag aan Adriaan is. [/QUOTE @Jelle. Sorry? Ik ben Adriaan Heino en zijn vakgebied hier vol enthousiasme aan het promoten, terwijl er nog wel een vraag openstond die ik in post 13 nog eens extra onderstreept heb. Misschien vraag je eerst Adriaan Heino of hij in de archieven kan duiken, of nij de meest voorkomende ongelukken/voertuigen kan rangschikken........... Ik weet, dat in jullie script staat, dat er [b]een vraag gesteld moet worden[/b], maar soms moet je een beetje flexibeler zijn en ook willen snappen wat hiermee bedoeld is. Ik kom hier ook niet meer op terug!
@hansje, jouw vraag prikkelt mij wel, om te kijken of en hoe vaak "vreemde" voertuigen betrokken zijn bij ongevallen en schades. Alleen bestaat het aantal verzekerde objecten nu nog voor het overgrote deel uit "gewone" voertuigen". Er is dus nog geen analyse en uitspraak mogelijk over een eventueel verhoogd risico op schade door nieuwe voertuigtypen. Uitzondering is misschien de e-bike, hoewel ook hiervoor de implicatiess voor de verkeersveiligheid nog niet duidelijk zijn (zie bv Nieuws :: NOaF)
@Adriaan Heino. Dus wanneer er een schadeclaim over een aanrijding tussen een autobus en een trapauto heeft plaatsgevonden (zoals ze in recreatiegebieden rondrijden), is de trapauto niet als "voertuig" geclassificeerd? Maar waarmee is de autobus dan wél gecollideerd? Ook neem ik aan, dat de exploitant van zulke trapauto's een verzekering moet hebben afgesloten.....Dagelijks zie ik op de rijweg en op de fietspaden vervoersvehicles die kleine kinderen vervoeren (foto had ik al hierboven gestuurd) en die toch ook verzekerd moeten zijn. Daarover is dus in het digitale archief niets terug te vinden. Bij de verzekeraar niet en bij de politie ook niet? Moeten we de NSA gaan vragen......Om preciezer te weten wat er allemaal zo rondrijdt in Nederland moet en dan de betreffende importeurs gevraagd worden?


Misschien help deze site met een overzicht van Bijzondere voertuigen en de eisen die de wet daar aan stelt (Bijzondere voertuigen | Onderwerp | Rijksoverheid.nl). Na wat doorklikken is ook te vinden of een bepaald type voortuig verzekerd moet worden (bv als snor- of bromfiets) 
[quote]
Mijn TIP voor alle verkeerdeelnemers, lees de nieuwsbrieven van de hieronder geplaatse site.......... wanneer je bij "functie" niets wilt invullen, schrijf dan bij voorbeeld: "dat gaat jullie niets aan" en je bent aangemeld! Crowdfunding SnappCar al meteen succes - Verkeerskunde: hét multimediale platform voor verkeerskundigen Hi hansje! Hoewel dit een heel erg interessante link is, is mij niet duidelijk wat hiermee je vraag aan Adriaan is. [/QUOTE @Jelle. Sorry? Ik ben Adriaan Heino en zijn vakgebied hier vol enthousiasme aan het promoten, terwijl er nog wel een vraag openstond die ik in post 13 nog eens extra onderstreept heb. Misschien vraag je eerst Adriaan Heino of hij in de archieven kan duiken, of nij de meest voorkomende ongelukken/voertuigen kan rangschikken........... Ik weet, dat in jullie script staat, dat er [b]een vraag gesteld moet worden[/b], maar soms moet je een beetje flexibeler zijn en ook willen snappen wat hiermee bedoeld is. Ik kom hier ook niet meer op terug!
@hansje, jouw vraag prikkelt mij wel, om te kijken of en hoe vaak "vreemde" voertuigen betrokken zijn bij ongevallen en schades. Alleen bestaat het aantal verzekerde objecten nu nog voor het overgrote deel uit "gewone" voertuigen". Er is dus nog geen analyse en uitspraak mogelijk over een eventueel verhoogd risico op schade door nieuwe voertuigtypen. Uitzondering is misschien de e-bike, hoewel ook hiervoor de implicatiess voor de verkeersveiligheid nog niet duidelijk zijn (zie bv Nieuws :: NOaF)
@Adriaan Heino. Dus wanneer er een schadeclaim over een aanrijding tussen een autobus en een trapauto heeft plaatsgevonden (zoals ze in recreatiegebieden rondrijden), is de trapauto niet als "voertuig" geclassificeerd? Maar waarmee is de autobus dan wél gecollideerd? Ook neem ik aan, dat de exploitant van zulke trapauto's een verzekering moet hebben afgesloten.....Dagelijks zie ik op de rijweg en op de fietspaden vervoersvehicles die kleine kinderen vervoeren (foto had ik al hierboven gestuurd) en die toch ook verzekerd moeten zijn. Daarover is dus in het digitale archief niets terug te vinden. Bij de verzekeraar niet en bij de politie ook niet? Moeten we de NSA gaan vragen......Om preciezer te weten wat er allemaal zo rondrijdt in Nederland moet en dan de betreffende importeurs gevraagd worden?


Misschien help deze site met een overzicht van Bijzondere voertuigen en de eisen die de wet daar aan stelt (Bijzondere voertuigen | Onderwerp | Rijksoverheid.nl). Na wat doorklikken is ook te vinden of een bepaald type voortuig verzekerd moet worden (bv als snor- of bromfiets) 


Prima site, waarop duidelijk te zien is, dat het voertuig riksja een fiets is en op het fietspad thuishoort......precies het oproepen van het probleem waarmee ik hier begonnen ben. Verkeersonzekerheden en opvolgende irritaties per wet door de overheid vervaardigd/benoemd. Bij ons rijden de riksja's op de rijweg en niet op het fietspad. Ze zouden dus bekeurd moeten worden..........op de rijweg? en de verzekeraar zegt eigen schuld? maar er zitten "gasten" in het voertuig die hierover nooit hebben nagedacht beste overheid!! die hier toch wat heeft laten liggen!
Echt een gevalletje voor de verkeerspsycholoog.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/riksja-of-fietstaxi
Mij valt het op dat er steeds meer ergernis op de weg is. Wat maakt het dat veel weggebruikers geen rekening meer met elkaar houden?
Ook bijzonder gedrag vind ik weggebruikers die na het inhalen maar links blijven rijden waarom doen mensen dat? 
Mij valt het op dat er steeds meer ergernis op de weg is. Wat maakt het dat veel weggebruikers geen rekening meer met elkaar houden?
Ook bijzonder gedrag vind ik weggebruikers die na het inhalen maar links blijven rijden waarom doen mensen dat? 


@miss purple. Ik weet niet hoe Onderling de begonnen verschillende thema"s bij Adriaan Heino uit elkaar kan gaan houden, maar ik was net klaar met het vorigen thema over ergenissen in het verkeer en lees jouw bijdrage. Ik moet bekennen, dat ik tot zo'n notorische linksrijder hoor.  Waarom doe ik dat?

Tientallen jaren ben ik beroepsmatig op de duitse autobahnen onderweg geweest en ging bijna automatisch na een inhaalmanoeuvre weer rechts rijden. Iedereen doet dat zo!

In Nederland doe ik dit echter niet, omdat meestal dicht op elkaar rechts 80km/h en links 120-130km/h wordt gereden. Ga je naar rechts wordt je gedwongen terug naar 80km/h te gaan en kom je slecht weer terug op de linker baan.....dáárom blijf ik links rijden, ook omdat  toch niemand mij kan/mag inhalen.......en  zo we rijden met z'n allen in twee verschillende  kategoriën óf 80km/h óf 120-130km/h.

Mijn voorstel voor de lange termijn is driebaanswegen in te richten, met verplicht rechts 80km/h, op de middenbaan 120km/h en links vanaf 120km/h en harder voor zover dit is toegestaan, waarbij er ook op termijn aan een snelheid tot 150km/h gedacht mag gaan worden.......
Mij valt het op dat er steeds meer ergernis op de weg is. Wat maakt het dat veel weggebruikers geen rekening meer met elkaar houden? Ook bijzonder gedrag vind ik weggebruikers die na het inhalen maar links blijven rijden waarom doen mensen dat?


Volgens mij wordt heel veel "bijzonder" verkeersgedrag veroorzaakt, doordat we als verkeersdeelnemer heel veel op routine doen. Door ervaring wordt autorijden als het ware geautomatiseerd en gebruiken we steeds minder aandacht of concentratie. Misschien herken je de situatie dat je opeens denkt "hé, ben ik hier al?" Typisch een voorbeeld van dat je op de automatische piloot hebt gereden. De vrijgekomen aandacht besteedt je vervolgens aan allerlei andere taken, die vaak niets met het verkeer te maken hebben. Maar door deze aandachtsafleiding mis je ook allerlei infomatie in de omgeving. En afhankelijk van hoe erg je bent afgeleid kan dat zelfs aanleiding zijn voor een schade of ongeval. Maar ook als het niet echt mis gaat, kun je nog wel"bijzonder" verkeersgedrag vertonen. Bijvoorbeeld vergeten je richtingaanwijzer uit te doen of onnodig op de linkerbaan blijven rijden. Het grappige is, dat wij vaak beter in staat zijn dit gedrag bij medeweggebruikers te zien, dan bij ons zelf. Alleen zijn wij zelf ook medeweggebruikers. Ben benieuwd of je dit herkent en je jezelf ook wel eens hebt betrapt op "onhandig" verkeersgedrag?
@Adriaan Heino. We zaten zojuist op "een gelijkvloerse kruizing" en hebben bijna tegelijkertijd een reactie geplaatst. Kunt u ook commentaar geven op post 22 hierboven? ik herken overigens dit "oh, ben ik hier al?"-gevoel niet, met uitzondering van lange ritten die in het donker plaatsvonden.
Mij valt het op dat er steeds meer ergernis op de weg is. Wat maakt het dat veel weggebruikers geen rekening meer met elkaar houden? Ook bijzonder gedrag vind ik weggebruikers die na het inhalen maar links blijven rijden waarom doen mensen dat?
@miss purple. Ik weet niet hoe Onderling de begonnen verschillende thema"s bij Adriaan Heino uit elkaar kan gaan houden, maar ik was net klaar met het vorigen thema over ergenissen in het verkeer en lees jouw bijdrage. Ik moet bekennen, dat ik tot zo'n notorische linksrijder hoor. Waarom doe ik dat? Tientallen jaren ben ik beroepsmatig op de duitse autobahnen onderweg geweest en ging bijna automatisch na een inhaalmanoeuvre weer rechts rijden. Iedereen doet dat zo! In Nederland doe ik dit echter niet, omdat meestal dicht op elkaar rechts 80km/h en links 120-130km/h wordt gereden. Ga je naar rechts wordt je gedwongen terug naar 80km/h te gaan en kom je slecht weer terug op de linker baan.....dáárom blijf ik links rijden, ook omdat toch niemand mij kan/mag inhalen.......en zo we rijden met z'n allen in tweeverschillende kategoriën óf 80km/h óf 120-130km/h. Mijn voorstel voor de lange termijn is driebaanswegen in te richten, met verplicht rechts 80km/h, op de middenbaan 120km/h en links vanaf 120km/h en harder voor zover dit is toegestaan, waarbij er ook op termijn aan een snelheid tot 150km/h gedacht mag gaan worden.......


@hanje: en hoe gaat dat dan met inhalende vrachtauto's of mensen die graag 100 of 110 km/u willen rijden?
@ Adriaan Heino. @hansje: VRAAG: en hoe gaat dat dan met inhalende vrachtauto's ? ANTWOORD: Die rijden allemaal verplicht 80km/h op de rechter baan, mogen ook niet harder en langzamer.......lijkt me eerder een onrealistische opmerking, maar langzamer is verboden! Waar dit toch nodig is, dan maar 's nachts mogelijk maken.als bijzonder transport.
 
VRAAG: of mensen die graag 100 of 110 km/u willen rijden? ANTWOORD: Die moeten kiezen tussen "vrachtauto-rijden" of iets meer gasgeven en 120km/h U wilt er hier toch geen keuzemenu met 10km/h verschil van willen maken op de rijwegen?

De drie rijbanen zijn in dit model met verplichte snelheden 80km/k, 120km/h en 120km/h-hoger voorzien. Wanneer de meerderheid liever voor 100km/h kiest op de middenbaan zal ik het idee niet torpederen, maar we wilden toch opschieten op de autowegen.........dus heb ik spontaan voor 120km/h gekozen.

Reageer