Uitleg en voorwaarden Waarborgfonds

  • 8 juli 2011
  • 4 reacties
  • 1662 Bekeken

Badge +2
  • Team FBTO Klantraad
  • 269 reacties
Onderstaand extra uitleg m.b.t. de case: Eigen risico bij claim Waarborgfonds.

Waarborgfonds kan uitkomst bieden
Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval in een gestolen voertuig. Dan draait u op voor de schade. Maar in een aantal gevallen biedt het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst.

Het Waarborgfonds Motorverkeer
Iedere eigenaar van een motorvoertuig zoals een auto, vrachtwagen, bromfiets of
motor is verplicht dat te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. In 1965 werd
de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van kracht en is het Waarborgfonds
Motorverkeer opgericht. Iedereen betaalt via zijn WA-verzekering aan dit fonds
mee. En omdat het dus gaat om geld van iedereen, hanteren wij de regels streng.
Een absolute voorwaarde om een beroep op ons te kunnen doen, is dat het ongeval is
veroorzaakt door een motorvoertuig. Het begrip motorvoertuig wordt heel ruim uitgelegd,
zo valt ook schade door gekoppelde aanhangwagens en afgevallen lading
hieronder. Schade die op een andere manier is veroorzaakt – bijvoorbeeld door
vandalisme of een met fiets – valt buiten ons werkterrein. Maar zelfs als het ongeval
wél door een motorvoertuig is veroorzaakt, vergoeden we de schade niet altijd. In
ongeveer één op de drie gevallen wijzen we de claim om diverse redenen af.

Vijf basisvoorwaarden
Naast de eis dat het om een ongeval in Nederland door een motorvoertuig moet gaan,
zijn er meer voorwaarden. Om het Waarborgfonds Motorverkeer in te schakelen moet
aan een van de volgende vijf basisvoorwaarden zijn voldaan:
1. De veroorzaker is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen.
2. U weet wie de veroorzaker is, maar het motorvoertuig is onverzekerd.
3. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist
dat (als uw auto, motor, bromfiets etc. gestolen is en daarmee is aan anderen schade
toegebracht, vergoedt het Waarborgfonds de schade aan uw eigen voertuig niet).
4. Het motorvoertuig van de veroorzaker was wél verzekerd, maar zijn verzekeraar is
failliet.
5. De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij vanwege principiële bezwaren een
vrijstelling van de overheid daarvan heeft én u kunt de schade niet of slechts
gedeeltelijk met hem regelen.
Het maakt niet uit om wat voor soort schade het gaat. Het kan om materiële schade
aan uw fiets of auto, tuinhek of woninggevel gaan, maar ook om letselschade (zie
daarvoor onze brochure Personenschade). Bij materiële schade, veroorzaakt door een onbekende dader, is er een eigen risico van € 250 per benadeelde.

4 reacties

Als de dader onbekend is, dan 'vraagt' het waarborgfonds een eigen risico van 250 euro.

Dit is heel duidelijk en geheel terecht, want het betreft hier geld van alle verzekerden.
Duidelijk verhaal!
Als een dader niet bekend is en ik kan mijn schade op deze manier vergoed krijgen, dan zou ik al heel blij zijn. Het eigen risico van 250 euro heb ik er dan ook graag voor over. Ben wel van mening dat het bedrag vrij hoog is.
Badge
I like to play this game because this game make tank trouble online me so happy in a short time and its so good things for the all user because they also want o like me.
Badge

Explanation of Fund Guarantee helps me expand my knowledge. Learn more about this fund.

fnaf world

Reageer