Fraude bij schadeherstel. Wat gaan we daartegen doen?

  • 23 juni 2014
  • 1 reactie
  • 790 Bekeken

Bij een steekproef door 8 autoverzekeraars is gebleken dat bij meer dan 10% van de autoreparaties er sprake is van fraude. Schade-experts en fraudedeskundigen hebben zo’n 500 gerepareerde auto’s gecontroleerd. Bij de fraudegevallen vielen de werkelijke herstelkosten gemiddeld ruim 18% lager uit dan de calculatie. Het Verbond van Verzekeraars roept de autoschadeherstelbranche op om maatregelen te nemen.

Autoverzekeraars geven aan dat ze extra maatregelen treffen via strengere controles op uitgevoerde reparaties. Ook wordt overwogen om standaard een kopie van de oorspronkelijke calculatie naar de voertuigeigenaar te sturen. Dan kunnen autobezitters misstanden ook zelf signaleren en melden bij hun verzekeraar.

Wat kan een verzekeraar nog meer doen om deze fraude tegen te gaan?

1 reactie

Badge
I am so happy now i am here enjoying so much fix windows 10 connections because here i get more things for my work.

Reageer