Vraag

Extra betalen voor beveiliging?

  • 28 februari 2015
  • 3 reacties
  • 1111 Bekeken

Jarenlang elk dubbeltje opzij gezet en eindelijk is die mooie Lexus RX 450h voor jou! Je weet dat er bij je verzekeraar extra alarmeisen gelden voor deze luxe auto. Gelukkig zijn deze vanuit de fabriek al ingebouwd. Of toch niet?

Uit toename van de diefstalcijfers blijkt dat de tot nu toe geldende alarmsystemen niet meer voldoende zijn. Om de kans op diefstal te verkleinen kan je verzekeraar extra eisen stellen om je auto te beveiligen. Het aanbrengen van extra beveiliging brengt natuurlijk flink wat extra kosten met zich mee.

Vind je deze extra eisen terecht? Verwacht je dat je verzekeraar hier ook iets in doet? Op wat voor manier?

3 reacties

De WA verzekering voor de auto is bij wet verplicht, ik ben dan ook van mening dat een verzekeraar de WA verzekering op welke auto dan ook nooit zou mogen weigeren, daarbij is bij de WA verzekering alleen de schade gedekt die men veroorzaakt bij derden.
Het wordt een ander verhaal wanneer men All risk of beperkt Casco wilt verzekeren, dan wordt schade / diefstal aan de auto zelf verzekerd, deze verzekering is ook niet wettelijk verplicht. Ik vind het dan terecht dat verzekeraars aanvullende eisen mogen stellen, mits deze redelijk zijn.
De vraag is dan of het redelijk is om de verzekerde te verplichten een nieuw alarm systeem te laten installeren elke keer wanneer blijkt dat bestaande alarm systemen niet meer afdoende zijn.
Voor elke vorm van beveiliging geldt dat zij minder effectief zijn naar mate de tijd verstrijkt, immers zodra een systeem diefstal moeilijk of onmogelijk maakt zal de dievengilde net zo lang zoeken naar mogelijkheden om het systeem te omzeilen totdat zij het hebben gevonden.
Geen enkel beveiligings systeem is 100% waterdicht, het is dan ook onredelijk om te verwachten dat de verzekerde telkens wanneer een nieuw beter systeem op de markt komt deze laat installeren.
Tot nu toe geldĀ alarmklasse 4 op dit soort auto's als eis, wanneer de verzekeraar meer zekerheid wil doet zij dit voornamelijk om eigen kosten te sparen.
In dat geval lijkt het me redelijk wanneer de verzekeraar bijvoorbeeld een gratis track en trace chip laat installeren in de auto.
Alle auto's zouden met een track en trace chip uitgerust moeten worden. Bied vele voordelen bij pech, ongeval en diefstal.
Badge
My mind have now no any stress because here now we can get more support and we can try now for the making a best ideas Mahjongg connect free online so if you also want to play then come here.

Reageer