Auto over de kop door brandend okselhaar

  • 24 september 2014
  • 3 reacties
  • 1088 Bekeken

De auto van een 18 jarige jongen is over de kop gegaan.
Dit omdat de bijrijder een aansteker onder zijn oksel hield en zijn okselhaar in brand vloog.
Naast de bijrijder heeft de bestuurder een boete gekregen voor onverantwoordelijk rijgedrag.

Moet de bestuurder opdraaien voor de schade? Waarom?

3 reacties

Tja moeilijk geval er ligt ook schuld bij de bijrijder die het verantwoord besturen van een voertuig negatief beinvloed door zijn handelen. Is er niet een manier om de bijrijder aansprakelijk te stellen voor zijn daad?
Dat de bijrijder niet volwassen is, is duidelijk en of de verzekering aansprakelijk gesteld kan worden is de vraag, want waarvoor dient een verzekering?
Uiteindelijk is er bewust vuur onder de arm van de bestuurder gehouden. De verzekeraar van de bestuurder, of de bestuurder zelf,  zou de schade kunnen verhalen bij de WA verekering van de bijrijder.
Waarom moet een derde opdraaien voor de schade terwijl deze met opzet is ontstaan. Op deze oneerlijke  manier wordt de premie voor een ieder steeds hoger.
Badge
En toch lijkt me de zaak niet zo moeilijk. Maar allereerst, het gaat hier om een voorval in Amerika en dus Amerikaans recht. Hoe daar de wetten in elkaar steken is mij onbekend. Maar als dit in Nederland zou hebben plaatsgevonden werkt het volgens mij als volgt: 

Wie nu precies voor welk percentage aansprakelijk is, is niet zo relevant. De WAM-verzekeraar van het voertuig dekt de aansprakelijkheid van zowel de bestuurder als van de passagier ten aanzien van schade aan derden (de twee meisjes). Dus de WAM-verzekeraar zal hoe dan ook de twee meisjes schadeloos moeten stellen en zal die schade niet kunnen verhalen om de simpele reden dat je geen schades kunt verhalen op je eigen verzekerde(n) namens wie je net een uitkering hebt gedaan aan derden. Opzet (lees: het opzettelijk toebrengen van schade hetgeen een uitsluiting is in polisvoorwaarden) valt niet te bewijzen en is volgens mij ook niet zo. Let wel, het opzettelijk plegen van een dergelijke handeling houdt niet in dat hij de daaruit voortvloeiende schade ook heeft beoogd hetgeen wel een voorwaarde is voor het inroepen van de uitsluiting opzet. Zo wel de bestuurder als de veroorzakende passagier valt iets te verwijten, de bestuurder heeft er niet voor gezorgd dat zijn passagiers in de gordels zaten en de passagier heeft zich hoogst onverantwoordelijk gedragen. Ook artikel 6:102 BW kan een rol spelen in de aansprakelijkheidsvraag maar is voor de WAM-verzekeraar niet relevant. De boetes lijken mij terecht. Voor de bestuurder omdat hij zijn zorgplicht ten aanzien van zijn passagiers heeft verzaakt en voor de passagier vanwege diens imbeciele gedrag. 

Voor eventuele schade aan de auto zelf lijkt mij de passagier als enige voor 100% aansprakelijk maar hiervoor heeft hij mijns inziens dekking op zijn AVP. Voor eventuele schade  aan hem zelf biedt de autoverzekeraar ook dekking maar die zal in mijn optiek niet uitbetalen omdat de passagier zijn schade voor 100% aan zich zelf te wijten heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:101 BW welk artikel gaat over omstandigheden die aan de benadeelde zelf kunnen worden toegerekend. .    
 

Reageer